Το Φωτεινό Αστέρι είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που στόχο έχει την υποστήριξη άπορων παιδιών και των οικογενειών τους.
Η δράση του ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με ενεργή εθελοντική παρουσία, που θέλησαν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ανθρώπων και υπηρεσιών που να υποστηρίζει τις βιοτικές ανάγκες παιδιών που βρίσκονται σε δυσκολία.
Με τον τρόπο αυτό οι αρχικές δράσεις κατευθύνθηκαν προς την άμεση κάλυψη αναγκών σε τροφή και ένδυση.
Έχοντας στο πλάι μας εθελοντές και φίλους προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημα.
Σε ένα περιβάλλον που καθημερινά αλλάζει και οι συνθήκες για πολλές οικογένειες συμπολιτών μας δυσχεραίνουν, αναγνωρίζουμε πως οι δράσεις μας πρέπει να στοχεύουν στην υποστήριξη όχι απλά των έκτατων βιοτικών αναγκών των παιδιών, αλλά παράλληλα, να υποστηρίξουμε το οικογενειακό τους περιβάλλον να αναπτυχθεί με τρόπο που να του επιτρέψει να υποστηρίξει την κατάλληλη ανάπτυξη του παιδιού.
Για το σκοπό αυτό στο Φωτεινό Αστέρι συλλέγουμε:
Τρόφιμα
Ρούχα
Παιχνίδια
Είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής

Ομάδα Εθελοντών αναλαμβάνει την επικοινωνία με την οικογένεια με σκοπό να υποστηρίξουμε τους γονείς, να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην τοπική κοινωνία, εργασία και να δικτυωθούν με δομές υποστήριξης Υγείας και Ψυχικής Υγείας.
Εκτός από την οικογένεια εξίσου σημαντική είναι και η υποστήριξη ενεργών πολιτών που χρειάζεται να δραστηριοποιούνται με σκοπό το Φωτεινό Αστέρι να φτάσει σε κάθε σπίτι της περιοχή μας που κάποιο παιδί έχει ανάγκη την βοήθειά μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και στα τηλέφωνα 2611122497 και 6981-044800 αλλά και ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] .
Επίσης όποιος επιθυμεί να μας βοηθήσει μπορεί και μέσω του λογαριασμού 
Του ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ να καταβάλει ένα οποιοδήποτε ποσόν 
ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ ΑΡ.ΛΟΓ. 0026.0672.94.0200139326
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ