Αιθαλομίχλη είναι ένα είδος ατμοσφαιρική ρύπανση, αρχικά ονομασμένος για το μίγμα καπνού και ομίχλης στον αέρα. Σήμερα, "η αιθαλομίχλη" περιγράφει ένα επιβλαβές μίγμα ατμοσφαιρικών ρύπων: συμπεριλαμβανομένων των αερίων και των λεπτών μορίων που δημιουργούν μια καφετής-κίτρινη ή γκριζωπός-άσπρη ελαφριά ομίχλη. Η αιθαλομίχλη είναι μια ανησυχία στα περισσότερα σημαντικά αστικά κέντρα αλλά, επειδή ταξιδεύει με τον αέρα, μπορεί να έχει επιπτώσεις στις αραιά εποικημένες περιοχές επίσης.


Η αιθαλομίχλη είναι μια "χημική σούπα" της ρύπανσης που μορφές στην ατμόσφαιρα


Η αιθαλομίχλη προκαλείται από μια αντίδραση μεταξύ του φωτός του ήλιου και των εκπομπών κυρίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Φωτοχημική αιθαλομίχλη είναι η χημική αντίδραση του φωτός του ήλιου, νιτρικά οξείδια (NOx) και πτητικές οργανικές ενώσεις (Ποε) στην ατμόσφαιρα, ποια αερομεταφερόμενα μόρια φύλλων (αποκαλούμενα μοριακό θέμα και επίπεδο εδάφους όζον. Τα νιτρικά οξείδια απελευθερώνονται στην εξάτμιση απολιθωμένα καύσιμα- καίγοντας μηχανές μέσα αυτοκίνητα, φορτηγά, άνθρακας εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, και βιομηχανικά εργοστάσια κατασκευής. Τα Ποε είναι που απελευθερώνονται ατμοί από βενζίνη, χρώματα, διαλύτες, φυτοφάρμακα, και άλλος χημικές ουσίες.