Το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.) είναι αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική και το σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κράτους (δημόσια έσοδα και έξοδα).

Υπό την ευθύνη του βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και οι αποκρατικοποιήσεις γενικότερα και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Το Υπουργείο εδρεύει στην οδό Νίκης 5-7 στην Αθήνα.

Είναι το 2ο στη σειρά τάξης των Υπουργείων, σύμφωνα με απόφαση (ΦΕΚ Β’/1594/ 25-6-2013) του Πρωθυπουργού.

Στις 21 Μαρτίου 2002 με το Π.Δ. 81/2002, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, το Υπουργείο Οικονομικών συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.


Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με το Π.Δ. 185/2009, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, το Υπουργείο Οικονομικών ανασυστάθηκε με απόσπαση των υπηρεσιών του από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Περισσότερα στο www.minfin.gr