Η Ελληνική Αστυνομία είναι όργανο του κράτους που έχει ως αποστολή τη διαχείριση της εθνικής και δημόσιας ασφάλειας, την τήρηση της δημόσιας τάξης και γενικώς την άσκηση της αστυνόμευσης στην Ελλάδα. Καλύπτει μεγάλο τομέα ευθυνών καθώς έχει να κάνει από την κυκλοφορία οχημάτων μέχρι τρομοκρατικές πράξεις. Ο τωρινός αρχηγός της είναι ο Στρατηγός Νίκος Παπαγιαννόπουλος.


Η Ελληνική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε το 1984, με τη συγχώνευση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων (νόμος 1481/1-10-1984, ΦΕΚ Α΄ - 152). Σύμφωνα με τον νόμο 2800/2000, η Ελληνική Αστυνομία είναι όργανο τάξης και ασφάλειας με καθήκοντα όπως: την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.


Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές υπηρεσίες. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την προϊστάμενη αρχή των υπηρεσιών αυτών. Το έργο του συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. μων του κράτους και της δημοκρατικής φόρμας του πολιτεύματος της Ελλάδας.
Η Ελληνική Αστυνομία επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Ιστορία

Η Ελληνική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή λειτουργεί έχοντας αστυνομικά τμήματα και σταθμούς σε διάφορες πόλεις και χωριά της Ελλάδας και επεμβαίνει σε κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, λαθρομετανάστευση, κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων,διακίνηση ναρκωτικών, στην παράνομη εμπορεία ανθρώπων και όπου αλλού έχει ευθύνη τήρησης της τάξης, πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή τροχαία κίνηση με πεζές και εποχούμενες περιπολίες.


Μεγάλη επιτυχία θεωρείται από πολλούς η αποκάλυψη και διάλυση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη το καλοκαίρι του 2002. Άλλος σημαντικός σταθμός στην ιστορία της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 που έγιναν στην Αθήνα, όπου είχε αναλάβει την ασφάλεια της διοργάνωσης δημιουργώντας και Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων. Κατά την προετοιμασία των αγώνων εξοπλίστηκε με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και οχήματα.

Αρχηγοί της ΕΛΑΣ


Σημείωση: Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 1984 από τη συγχώνευση Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, και ως το Φεβρουάριο του 1985 υπήρξε μία δοκιμαστική περίοδος συναρχηγίας, όπου ο τελευταίος Αρχηγός της Χωροφυλακής Εμμανουήλ Μπριλλάκης και ο τελευταίος Αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων Παναγιώτης Ραφτόπουλος καθοδηγούσαν ταυτόχρονα το νέο Σώμα. Από το Φεβρουάριο του 1985 ως σήμερα, Αρχηγοί της ΕΛΑΣ υπήρξαν οι ακόλουθοι:


Φεβρουάριος 1985- Απρίλιος 1986 Αντιστράτηγος Γεώργιος Ρωμοσιός
Απρίλιος-Δεκέμβριος 1986 Αντιστράτηγος Ιωάννης Σταύρακας
Δεκέμβριος 1986- Απρίλιος 1988 Αντιστράτηγος Νίκων Αρκουδέας
Απρίλιος 1988- Ιούλιος 1989 Αντιστράτηγος Ανδρέας Καλογεράς
Ιούλιος 1989- Μάρτιος 1991 Αντιστράτηγος Ιωάννης Αντωνόπουλος
Μάρτιος 1991- Μάρτιος 1992 Αντιστράτηγος Ιωάννης Συμβουλίδης
Μάρτιος 1992- Μάρτιος 1993 Αντιστράτηγος Αντώνιος Λαμπαδιάρης
Μάρτιος-Οκτώβριος 1993 Αντιστράτηγος Στέφανος Μακρής
Οκτώβριος 1993 -Μάρτιος 1996 Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Χουρδάκης
Μάρτιος 1996- Σεπτέμβριος 1998 Αντιστράτηγος Αθανάσιος Βασιλόπουλος
Σεπτέμβριος 1998- Αύγουστος 2001 Αντιστράτηγος Ιωάννης Γεωργακόπουλος
Αύγουστος 2001- Οκτώβριος 2004 Αντιστράτηγος Φώτιος Νασιάκος
Οκτώβριος 2004- Μάρτιος 2006 Αντιστράτηγος Γεώργιος Αγγελάκος
Μάρτιος 2006- Μάρτιος 2008 Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης
Μάρτιος 2008- Νοέμβριος 2009 Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας
Νοέμβριος 2009- Οκτώβριος 2011 Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου
Οκτώβριος 2011 ως σήμερα Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος

Προσωπικό

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελείται από αστυνομικό προσωπικό, πολιτικό προσωπικό, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς.


Αστυνομικό προσωπικό


Το αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων υπηρετεί σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Το αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων υπηρετεί σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και αποτελείται από επιστήμονες όπως ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, πληροφορικής, βιολόγους, χημικούς, οικονομολόγους, μηχανικούς κλπ.
Η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυφυλάκων και Αξιωματικών) γίνεται με το σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών που είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είναι τετραετής. Οι απόφοιτοι διορίζονται με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' και μπορούν να προαχθούν μέχρι το βαθμό του Αντιστράτηγου. Οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων (2ετής εκπαίδευση) διορίζονται ως Αστυφύλακες και μπορούν να προαχθούν μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή εαν φοιτήσουν στο ΤΕΜΑ αλλιώς προάγονται μέχρι και τον βαθμό του Αστυνόμου Β' εφόσον έχουν προαχθεί στο βαθμό του Αρχιφύλακα μέσω προαγωγικών εξετάσεων εκ της Σχολής Αρχιφυλάκων διαφορετικά μέχρι και τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.


Πολιτικό προσωπικό


Το πολιτικό προσωπικό ασχολείται με διοικητικής φύσεως δραστηριότητες. Διακρίνεται σε μόνιμο προσωπικό και σε προσωπικό με σύμβαση.


Ειδικοί φρουροί

Οι Ειδικοί φρουροί είναι σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας που συστάθηκε αρχικά με σκοπό τη φύλαξη κτηρίων δημοσίων υπηρεσιών και τη διενέργεια περιπολιών, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε και σε αστυνομικά καθήκοντα καταστολής του εγκλήματος.


Συνοριακοί φύλακες


Οι συνοριακοί φύλακες ασχολούνται κυρίως με την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. Σε αντίθεση με τους αποφοίτους της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Αστυφυλάκων, είναι απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιμης σχολής με απευθείας πρόσληψη με μικτό σύστημα μορίων-συνέντευξης και άλλων κριτηρίων (σωματικά προσόντα, ψυχοτεχνικές εξετάσεις κ.ά.). Προσλαμβάνονται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία.

Οργάνωση

Η αστυνομία είναι κατανεμημένη οργανικά σε:
Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις σε επίπεδο Περιφερειών
Αστυνομικές Διευθύνσεις σε επίπεδο νομών (σε μεγάλους νομούς υπάρχουν περισσότερες Διευθύνσεις)
Μερικές από τις Διευθύνσεις είναι οι: Γενικής Αστυνόμευσης, Δημόσιας Ασφάλειας, Κρατικής Ασφάλειας (ασχολείται με την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος), Τροχαίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διαβατηρίων, Χειρισμού Κρίσεων, Αλλοδαπών, Αστυνομικού Προσωπικού, και άλλες. Υπάρχουν και οι Ειδικές Υπηρεσίες, που συνήθως υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό και έχουν εδαφική αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα: η πιο σημαντική ίσως είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) που συνήθως αναφέρεται από τα ΜΜΕ ως Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Συστάθηκε το 1987-1988 με Υπουργό Δημόσιας Τάξης τον πρώην Στρατηγό των ΛΟΚ Αντώνη Δροσογιάννη και Αρχηγό ΕΛΑΣ τον Αντιστράτηγο Αρκουδέα. Γνωστές έχουν γίνει επίσης η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα και οι Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ και ΔΙ.ΑΣ.