Η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της κοινωνίας αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες και τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της Α.ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ - Κ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.

Για εμάς, τους ανθρώπους της Α.ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ - Κ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε., οι ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μας και της γενικότερης φιλοσοφίας μας ως εταιρία.

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών

Ανακύκλωση Συσκευών

Ανακύκλωση Μπαταριών

Ανακύκλωση Μπαταριών

Καπάκι στο καπάκι παίρνουμε το καροτσάκι

Καπάκι στο καπάκι παίρνουμε το καροτσάκι

Που μπορώ να ανακυκλώσω;

Κεντρικά Γραφεία Patras Events
Διεύθυνση: Αλ. Υψηλάντου 101, Πάτρα 26221
Ο χώρος είναι προσβάσιμος με ράμπα ΑμεΑ ΑμεΑ