Την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014, και ώρα 6:30 μ.μ.
Στο Καφενείο «Το Ζαβλάνι»
Πανεπιστημίου και Φλωρίνης 3 (Στάση Φίλιππα)

Θα μιλήσει ο υποψήφιος Δήμαρχος

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ

Θα ακολουθήσει συζήτηση για τα προβλήματα της περιοχής

Διοργανωτές: Spiros Goudevenos