Για τους κωδικούς συνταγογράφησης φαρμάκων και το πλαφόν που τίθεται με υπουργική απόφαση

Εξώδικη δήλωση απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρέων προς τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Στη δήλωση του ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με Υπουργική απόφαση «κλειδώθηκαν οι κωδικοί συνταγογράφησης φαρμάκων λόγω φερόμενης υπέρβασης του μηνιαίου ανωτάτου ορίου συνταγογράφησης («πλαφόν») πέραν του 20%. 

Η τελευταία διάταξη (του άρθρου 16) προβλέπει ότι η ΗΔΙΚΑ προσαρμόζει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε ο ιατρός να μην δύναται να συνταγογραφήσει ανά μήνα φάρμακα των οποίων η συνολική δαπάνη υπερβαίνει κατά 20% το μηνιαίο όριο του εκάστοτε ιατρού. Ο ιατρός δύναται να υπερβεί το όριο για 2 μήνες, ωστόσο τον τρίτο μήνα το σύστημα δεν του επιτρέπει να συνταγογραφήσει συνολικό ποσό άνω του μηνιαίου ποσού μείον της υπέρβασης των δύο προηγουμένων μηνών».

Τονίζει επιπλέον:" Η επιβολή του ανωτέρω γενικού και ισοπεδωτικού ανωτάτου ορίου συνταγογράφησης («πλαφόν») χωρίς να συνδέεται με τον αριθμό, την βαρύτητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιστατικών που αντιμετωπίζει ο κάθε ιατρός, επηρεάζει όχι μόνον την δυνατότητα συμμετοχής των ιατρών στην οικονομική ζωή και την απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργήματός της, αλλά βλάπτει σοβαρά και την δημόσιο υγεία και το προστατευόμενο συμφέρον των ασθενών, υπερακοντίζοντας κάθε έννοια αναλογικότητας και χρηστής διοίκησης".

Στην ίδια δήλωση αναφέρει ότι το επίμαχο μέτρο θέτει σε κίνδυνο την υγεία αλλά και την ζωή ακόμη των ασθενών, ενώ πλήττεται ανεπανόρθωτα ο ελεύθερος επαγγελματίας γιατρός.