Προσλήψεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας έχει εμπλακεί στην υλοποίηση σημαντικού αριθμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τα οποία εκτός του ότι προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση και βέλτιστες πρακτικές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επιπλέον αποτελούν πρόσθετη πηγή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και δημιουργούν θέσεις εργασίας για επιστημονικό και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό.

Έτσι, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκαν νέες θέσεις εργασίας για επιστήμονες, οι οποίοι θα εργαστούν σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που «τρέχει» το Ταμείο.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η πρόσληψη με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, τα οποία θα απασχοληθούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Για τις θέσεις αυτές απεστάλη σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών και μετά την έγκριση, η πρόσληψή τους θα γίνει με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Επιπλέον, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για το 2014, μετά την τελευταία αναμόρφωση, αυξάνεται κατά 337.000 ευρώ περίπου, λόγω εισροών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από τα έργα που εγκρίθηκαν για τη Δυτική Ελλάδα και αποφασίστηκε τα χρήματα αυτά να διατεθούν για τη διαχείριση και υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στη χθεσινή συνεδρίαση υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα, συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος και Αντιπεριφερειάρχης Αχαίας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και τα μέλη, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Τρύφωνας Φωτόπουλος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας Ιωάννης Σουβαλιώτης, το μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Ιωάννης Χρονόπουλος, ο εκπρόσωπος της ΟΕΒΕΣΝΑ Ηλίας Σπυρόπουλος, τα στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δημήτρης Καραβίδας, Λυκούργος Σταματελάτος και ο διευθυντής του Π.Τ.Α. Χρήστος Τζομάκας και η γραμματέας Κατερίνα Κουκουλομάτη.