Αποτελεί έναν μοναδικό χώρο εξιδεικευμένης περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην Ελλάδα

Έχοντας τη επιτυχημένη εμπειρία  λειτουργίας  για 3η φέτος  χρονιά, του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού όρους στο Πουρναρόκαστρο  η ΑΔΕΠ Α.Ε/Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία  Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων, εγκαινίασε στις 15 Ιανουαρίου. 

Ξεκίνησε έτσι η λειτουργία ενός νέου χώρου  Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης το Κέντρο Ενεργειακής  Πληροφόρησης για τη Bιομάζα στο κτίριο του παλαιού δημοτικού  Σχολείου στο Μονοδένδρι Πατρών.

Τα δυο  αυτά  Κέντρα  Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης  μαζί με ένα τρίτο που κατασκευάζεται και θα λειτουργήσει μέχρι τον Απρίλιο,  το Κέντρο Πληροφόρησης για την εξοικονόμηση νερού- “Σπίτι του Νερού –Water House”, σε κτίριο της δεξαμενής του φρουρίου της Πάτρας, θα αποτελέσουν το  τρίπτυχο  περιβαλλοντικών  δομών της πόλης μας, γεγονός που δεν έχει προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το econews το  Κέντρο Ενεργειακής  Πληροφόρησης για τη Βιομάζα, που εγκαινιάστηκε στο Μονοδέντρι αποτελεί  μοναδικό χώρο εξειδικευμένης  περιβαλλοντικής πληροφόρησης στην Ελλάδα που στοχεύει να έχει Περιφερειακή εμβέλεια και να αποτελέσει κόμβο πληροφόρησης για θέματα ενέργειας και αξιοποίησης της βιομάζας.

Στο Κέντρο Ενεργειακής  Πληροφόρησης για τη Βιομάζα, προσφέρεται εξειδικευμένη πληροφόρηση μέσα από τις 14 εκθεματικές ενότητες, για θέματα όπως  το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η υπερθέρμανση του πλανήτη μας, η Κλιματική Αλλαγή και οι επιπτώσεις στη ζωή μας και το φυσικό περιβάλλον, κατανάλωση ενέργειας- εξοικονόμηση και ΑΠΕ, ενώ η τελευταία ενότητα των πληροφοριακών επιφανειών πραγματεύεται θέματα που αφορούν στη βιομάζα (όλων των τύπων) και την ενεργειακή της αξιοποίηση.

Εντός του κτιρίου του Κέντρου εκτίθενται προϊόντα ξυλώδους  βιομάζας (πέλετ, μπρικέτες κ.α), ενώ οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υπάρχοντα ηλεκτρονικό εξοπλισμό (pc, tablet κ.α) με τα αντίστοιχα προγράμματα για τη μέτρηση του Οικολογικού αποτυπώματος, για ηλεκτρονικά παιχνίδια ενεργειακού και περιβαλλοντικού αντικειμένου κ.α.

Στο περιβάλλοντα χώρο του  Κέντρο Ενεργειακής  Πληροφόρησης για τη Βιομάζα, εκτός από τα  ενεργειακά περιβαλλοντικά παιχνίδια (Φιδάκι, taboo κ.α.) που υλοποιούνται με τα σχολεία λειτουργούν δύο πιλοτικές-επιδεικτικές δράσεις: η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με Φωτοβολταϊκό και η Πιλοτική Μονάδα  μετατροπής του τηγανέλαιου σε βιοκαύσιμο, πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν  22  σχολεία της Πάτρας  και στα οποία έχει επιστραφεί μέχρι σήμερα ποσότητα τεσσάρων περίπου τόνων βιοκαυσίμου για τη θέρμανση των σχολείων.