Θα κινδύνευε άμεσα η δημόσια υγεία

Ανακούφιση επικρατεί στους κόλπους της Δημοτικής Αρχής Αιγιαλείας μετά από την έκδοση απόφασης εκ μέρους της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την ανανέωση (παράταση) της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγιάλειας στην Αιγείρα για ένα χρόνο ακόμα, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2014. Η σχετική απόφαση έχει ημερομηνία 31/12/2013 και αναρτήθηκε λίγες μέρες μετά στη "Διαύγεια", ώστε να τεθεί άμεσα σε ισχύ.

Το έγγραφο, σύμφωνα με το filodimos φέρει την υπογραφή του αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος και υποδομών κ. Νίκου Υφαντή και τονίζει πως λήφθησαν υπόψιν οι κατατεθειμένες ετήσιες εκθέσεις παραγωγής αποβλήτων του ΧΥΤΑ, τις μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα στραγγίσματος του ΧΥΤΑ, τα συμφωνητικά για επίχωση των απορριμμάτων του ΧΥΤΑ, το συμφωνητικό για καθαρισμό του χώρου πέριξ του ΧΥΤΑ, το υπό έγκριση Τεχνικό Πρόγραμμα 2014 της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με δράσεις για την αναβάθμιση του ΧΥΤΑ. Επίσης, αναφέρεται πως η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων στους πρώην Δήμους Ακράτας, Αιγείρας και Διακοπτού στηρίζεται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Αιγείρας με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αποτρέποντας τον κίνδυνο δημιουργίας παρενεργειών, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις βασικές προδιαγραφές λειτουργίας του.

"Προσωπικά το θεωρώ μεγάλη δικαίωση, γιατί προσπαθήσαμε με σοβαρότητα και τεκμηριωμένα και ευτυχώς πετύχαμε την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αιγείρας" δήλωσε μιλώντας στο filodimos ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Δημήτρης Καμπέρης. "Έτσι, συνεχίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρησης στερεών αποβλήτων εκ μέρους του Δήμου μας, που στηρίζεται στο τρίπτυχο α) ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων), β) μεταφορά απορριμμάτων από την εταιρεία Spider που πραγματοποιείται απολύτως νόμιμα και γ) λειτουργία του ΧΥΤΑ Αιγείρας" συμπλήρωσε ο ίδιος, μην κρύβοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη. "Αν κατέρρεε ένας από τους τρεις 'πυλώνες', θα υπήρχε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εργαστήκαμε όμως σκληρά και πετύχαμε αυτή την εξέλιξη, ακολουθώντας όπως πάντα, τους περιβαλλοντικούς κανόνες που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εξάλλου, η δημοτική αρχή λειτουργεί πάντα με ευθύνη, συνέπεια και μεθοδικότητα, πάντα με γνώμονα τη δημόσια υγεία και το συμφέρον των δημοτών μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας" κατέληξε ο κ. Καμπέρης.

 


Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δημήτρης Καμπέρης