Μετά από καταγγελία που έγινε από τους δημοτικούς παράγοντες για το χώρο της "Πολιτείας"

Στο αστυνομικό τμήμα κατέληξαν υπάλληλοι της εταιρίας idea του Πατρινού επιχειρηματία Κώστα Αντζουλάτου. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από δημοτικούς παράγοντες οι υπάλληλοι της εταιρίας ξεστήνουν τις λυόμενες κερκίδες από τον προαύλιο  χώρο της Πολιτείας.

Οι αστυνομικοί μετά από την καταγγελία που έγινε από τους δημοτικούς παράγοντες έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν επ’ αυτοφόρω τους υπαλλήλους τους οποίους και οδήγησαν στο τμήμα για τα περαιτέρω.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του επιχειρηματία για προσωρινή κατάσχεση των στοιχείων που συνθέτουν τον πολυχώρο, έως ότου διασφαλιστεί ότι ο κ. Αντζουλάτος θα αποδώσει στον Δήμο τα  300.000 ευρώ που χρωστάει από τη μίσθωση του χώρου.