Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την επισκευή και αποκατάσταση της λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο φράγμα του Πηνειού, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Η μελέτη θα κοστίσει 110.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα παραδοθεί εντός τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η σύμβαση υπεγράφη από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Περιβάλλοντος Νίκο Υφαντή και τον εκπρόσωπο των αναδόχων Πάνο Ευσταθόπουλο.

Το πρόβλημα στη λειτουργία του φράγματος εντοπίστηκε μετά τη σύνδεση του Διυλιστηρίου που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της πεδινής Ηλείας από τεχνητή λίμνη του φράγματος Πηνειού. Μετά από αρχικό έλεγχο που πραγματοποίησε ομάδα δυτών, διαπιστώθηκαν βλάβες στις εγκαταστάσεις που απαιτούν παρεμβάσεις συντήρησης και εκσυγχρονισμού των θυροφραγμάτων, των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των οργάνων ελέγχου και λειτουργίας.

Η μελέτη θα καθορίσει επακριβώς τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να απομακρυνθεί πιθανός κίνδυνος ανεξέλεγκτης ροής του φράγματος. Ταυτόχρονα η μελέτη θα υποδείξει και τις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν τον έλεγχο πλημμυρικών φαινομένων και την ομαλή άρδευση της περιοχής κατά την αρδευτική περίοδο. 

«Η συντήρηση και καλή λειτουργία του φράγματος του Πηνειού αποτελεί για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βασική προτεραιότητα με δεδομένο ότι το φράγμα παίζει πρωτεύοντα ρόλο τόσο άρδευση του Ηλειακού κάμπου ενώ σύντομα και θα καλύψει και ανάγκες ύδρευσης» σημείωσε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και πρόσθεσε: «Η εκπόνηση της μελέτης και εν συνεχεία η ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών που θα υποδείξει η μελέτη θα αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργικότητα του φράγματος γεγονός με θετικές συνέπειες τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στην ύδρευση».