ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΡΑΣΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΙΝΙΑΛΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1989

(Αριθμός αποφάσεως κρασοδικείου δυσανάγνωστος λόγω σούρας)

Μαγειρεύουμε από το 1989

….πιο πριν πεινούσαμε!

AΡΘΡΟ 1ον

Όταν έχεις, πίνεις. ‘Όταν δεν έχεις, πάλι πίνεις. ‘Όταν έχεις και δε δίνεις, να μην έρχεσαι να πίνεις.

ΑΡΘΡΟ 2ον

Κατώτατο όριο πόσεως 500 γρ. στην καθισιά. Οι ξεροσφύρηδες τυγχάνουν σεβασμού και εκτιμήσεως. Οι μπατήρηδες δικαιούνται βοηθήματος από το κρασοταμείον.

ΑΡΘΡΟ 3ον

Οι κρασοσυνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα καθ εκάστν 10.30 π.μ. έως 03.00 π.μ. οι απουσιάζοντες αδικαιογήτως τιμωρούνται. Οι πίνοντες σπίτι θεωρούνται προδότες και καταδικάζονται από τα κρασοδικεία σε ισόβια δεσμά σε κρασαποθήκες.

ΑΡΘΡΟ 4ον

Μετά την λήξη των κρασοσυνεδριάσεων όσοι εκ των μελών παίρνουν για μεζέ παντόφλες, κατραπακιές και τα τοιαύτα ανακηρύσσονται μάρτυρες.

ΑΡΘΡΟ 5ον

Γίνονται δεκταί κυρίαι και δεσποινίδες αι πίνουσαι μια οκά χωρίς και δε κοιμούνται.

ΑΡΘΡΟ 6ον

Τα πτυχία θεωρούνται άκυρα άνευ συν αυτής αποφοίτησης εκ του νυχτερινού πανεπιστημίου (ΣΙΝΙΑΛΟ). Όσοι πιστοί κρασοκανάτες φοιτητές προσέλθετε προς θεώρησιν του πτυχίου.

ΑΡΘΡΟ 7ον

Οι απόφοιτοι από το ΣΙΝΙΑΛΟ τυγχάνουν της δέουσας εκτίμησης ανά την επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 8ον

Η Θεωρία προηγείται της πράξης.

ΑΡΘΡΟ 9ον

Και μη ξεχνάτε ότι όλοι έχουν δίκιο… Ειδικά μετά την πόσιν κράσου.