Πανελλήνιος Σύλλογος Τέχνης Κρουστών Οργάνων

Είναι το Ελληνικό Παράρτημα της Percussive Arts Society διεθνώς γνωστό με την επωνυμία PAS Greece.

Έχει σαν σκοπό :

• Να υπηρετεί και να προωθεί την εκπαίδευση, την έρευνα, τις εκδηλώσεις και τη διάδοση των κρουστών οργάνων.
• Να βελτιώσει το επίπεδο της μουσικής εκτέλεσης των κρουστών οργάνων και να επεκτείνει την διδασκαλία τους.
• Την οργάνωση Συναυλιών, Διαλέξεων, Σεμιναρίων και εν γένει εκδηλώσεων για την ανάπτυξη της τέχνης των κρουστών οργάνων στην Ελλάδα.
Στην ιστοσελίδα του σωματείου http://greece.pas.org/ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες και να γίνετε μέλος.
Η ιστοσελίδα φιλοξενεί επίσης και έναν κατάλογο κατασκευαστών κρουστών οργάνων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.