Λίγα λόγια για το Group 43

GROUP 43 **HOLLY-DOLLY Cavallo Cavaliere**
Έξι χρόνια Group 43!!! Έξι χρόνια η ίδια παρέα...
Έξι χρόνια καινούργιες καρναβαλικές ιδέες...
ΟLIVER ,
Rally Patropolis,
Dipinto Fiore,
Sanghai Nights,
Aν ήταν το βιολί..πουλί!
 
και φέτος....... ΗΟLLY DOLLY Cavallo Cavaliere!!!

Φωτογραφίες του Group 43