Βελισσάρης - Γεωργαντά - Καλογερόπουλος - Κοκκόρης @ Σελλά