Οι φωτιές που κάθε χρόνον κατακαίγουν τα δάση μας δεν είναι τυχαίες. Το σύνολον αυτών είναι εμπρησμοί. Πρόκειται για πράξεις θανατηφόρες κατά της Ελλάδος, η οποία όμως, ενώ γνωρίζει ότι θα την κάψουν και αυτό το καλοκαίρι, δεν προετοιμάζεται ποτέ. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, η πυροσβεστική Υπηρεσία και οι λοιπές δυνάμεις, Περιφέρειες, Δήμοι κλπ. τελούν σε εγρήγορση. Όμως δεν είναι ικανοί να αποτρέψουν εξάπλωση της φωτιάς, ή κατάσβεση εν τω γίγνεσθαι. Τα αίτια εξαπλώσεως της φωτιάς είναι πολλά και εν πολλοίς ανυπέρβλητα.

Πρώτον: Στα δάση τα εδάφη είναι σκεπασμένα από ξερά χόρτα, τα οποία φλέγονται με την πρώτην ευκαιρίαν αμέσως και εξαπλώνουν την φωτιάν ραγδαίως. Έπρεπε από τα μέσα Απριλίου να υπήρχε πρόβλεψη πλήρους αφαιρέσεως των χόρτων, ώστε να μη ξεραθούν και γίνονται πηγή αναφλέξεως. Δεν βλέπομεν να γίνεται κάτι τέτοιο. Αν δεν υπάρχουν χρήματα, να διατεθεί ο Στρατός. Οι εθελοντές όσοι θελήσουν και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Όλοι μαζί θα καθαρίσουν το έδαφος των δασών.

Δεύτερον: Δεν υπάρχει περίφραξη των δασών, κάτι φυσικά πολύ δύσκολον, και ο καθείς εισέρχεται σ’ αυτά και δραστηριοποιείται κατά το δοκούν. Έπρεπε να υπήρχε οργανωμένη και ελεγχομένη είσοδος. Στοιχειώδης προφύλαξη. Η δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήματα δεν ευσταθεί. Τα δάση είναι πνεύμονας ζωής. Πρέπει να τα προστατεύομεν με κάθε θυσίαν.

Τρίτον: Δεν υπάρχει φόβος έναντι του Ποινικού Νόμου για τους σκοπεύοντες σε εμπρησμόν. Θα αντιδράσουν ότι δεν έκαμαν τίποτε και ας έβαλαν αυτοί την φωτιάν με απερίγραπτες καταστροφές. Αν δικασθούν για πλημμεληματικήν πράξη, σύντομα θα είναι εκτός φυλακής, αν δεν δικαστούν με αναστολήν! Και ας άφησαν πίσω τους όλεθρον και ανυπολόγιστες ζημίες. Το Κράτος θα καλύψει μέρος . Οι συμφορές των κατοίκων πως θα αποκατασταθούν; Απολύτως δύσκολον.

Τέταρτον: Δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας. Η συνεχής κάλυψη του εδάφους με δένδρα δεν είναι κατά των πυρκαγιών, αλλά υπέρ αυτών!! Έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί ζώνες πυρασφάλειας. Έτσι η φωτιά θα περιοριζόταν σε συγκεκριμένην έκταση. Τώρα καίγονται όλα γιατί δεν υπάρχει κενόν να ανακόψει την πύρινην λαίλαπαν. Αν υπήρχε νεκρά από δένδρα ζώνη μεταξύ Αχαΐας και Ηλείας, η φωτιά που ξέσπασε στο χωριό Μαστραντώνη της Αχαΐας δεν θα εισήρχετο ατην Ηλΐαν!

Πέμπτον: Περιφρονούν την φραγκοσυκιάν η οποία είναι σπουδαίον αντιπυρικόν μέσον. Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις ή καλλιέργειες έπρεπε να είχαν φυτευθεί τείχη από φραγκοσυκιές! Η εξάπλωση της φωτιάς από μίαν εστίαν δεν θα μετεδίδετο σε όμορην έκταση. Ανάλογα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί και για τα δάση. Τα αποτελέσματα θα ήταν θεαματικά. Αλλά φεύ!!! Η άγνοια καίει τα δάση μας! Στο βιβλίον μας «Τα φραγκόσυκα κάνομεν εκτενή μνεία του προστατευτικού αυτού μέσου. Κανείς δεν συγκινήθηκε!!

Έκτον: Δεν έχομεν επάρκειαν μέσων αέρος. Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, ελάχιστα και μάλλον πεπαλαιωμένα. Στις εφημερίδες που διηύθυνα, φώναζα πριν σαράντα χρόνια και συνεχώς. Να αποκτήσομεν εκατόν (100) πυροσβεστικά αεροπλάνα. Δυστυχώς δεν αποκτήσαμεν τίποτε. Δεν υπήρχεν πολιτική βούληση. Τα τεράστια ποσά που εισέρρεαν στην χώραν μας από τα διάφορα «πακέτα» της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διασπαθιζόταν, ως καπνός σε περίοδον θυέλλης. Εκδηλώσεις, πολιτικές προπαγάνδες, απόκτηση θαλαμηγών από βουλευτές που ίσως να μη γνώριζαν και από θάλασσαν. Τώρα με την κρίση και πριν αυτήν άρχισαν να τα πωλούν όσον – όσον, γιατί δεν έχουν ούτε ένα ευρώ για να τα συντηρήσουν. Η καταστροφή όμως έγινε μαζί με τις μυθώδεις μίζες σε έργα και εξοπλιστικά. Πυροσβεστικά δεν αγοράσθηκαν και τα δάση μας αφανίσθηκαν. Αν είχαμεν πολλά πυροσβεστικά θα είχαμεν σώσει τα δάση μας στο ακέραιον. Κανείς δεν ανησυχεί. Και τα βουνά μας είναι γυμνά ,φαλακρά και παρ’ όλα αυτά συνεχώς καίγονται, και αεροπλάνα δεν έχομεν. Μεγάλοι ένοχοι για τις καταστροφές των δασών μας και οι Πολιτικοί από της πλευράς αυτής.

Έβδομον: Τα καμμένα δάση έχουν σαν αποτέλεσμα την διάβρωση των χωμάτων, τα οποία τα νερά οδηγούν στην θάλασσαν. Μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2007 στην Ηλίαν και τα όσα βλέπαμεν για κατασκευήν φραγμάτων από κορμοδέματα, είχαμεν στείλει το σύνθημα μέσω σημειώματος, τονίζοντες. «Φύτεψε φραγκοσυκιές αντί κορμοδέματα». Δυστυχώς μετά τις πυρκαγιές στα δάση τα κορμοδέματα φροντίζουν!! Για την προστατευτικήν προσφοράν της φραγκοσυκιάς, αδιαφόρησαν πλήρως. Επτά χρόνια τώρα η Ελλάδα και τα δάση της θα ήταν σε μέγαν βαθμόν προστατευμένα. Και η εξάπλωση των πυρκαγιών θα είχεν αποφευχθεί και φαλακρά και γυμνά όρη δεν θα υπήρχαν. Αλλά κυβερνούν πολλάκις άσχετοι. Δεν περιφρόνησαν την δικήν μου μόνον πρόταση, γιατί έχουν άγνοια από την φραγκοσυκιάν, αλλά και οι ειδικοί περιφρόνησαν τον Καθηγητήν του Πολυτεχνείου Κώσταν Κασσιόν, ο οποίος το 1969 είχε προτείνει σε διδακτορικήν διατριβήν την χρήση της φραγκοσυκιάς για καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Αντέδρασαν πρώτοι οι συνάδελφοί του!! Αν ζουν κάποιοι έχουν τύψεις γιατί έγιναν αίτιοι να αφανισθούν τα δάση μας;;

Όγδοον: Οι φραγκοσυκιές είναι σπανία ζωοτροφή. Και το 2007 και τώρα με τους περιορισμούς των κεφαλαίων στις Τράπεζες, οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν το φάσμα ελλείψεως ζωοτροφών. Αν τα βουνά ήταν σκεπασμένα με φραγκοσυκιές ή υπήρχαν ζώνες πυρασφαλείας, τα μεγάλα αυτά πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν ανέτως.

Ένατον: Τα δάση μας καίγονται από εμπρησμούς. Δράστες Έλληνες και ξένοι. Έχει τιμωρηθεί κανείς παραδειγματικώς, ώστε οι μετέπειτα να τρέμουν ποινές γύρω από παράνομες φωτιές; ‘ΟΧΙ. Άρα τους αφήνομεν και δρουν ατιμωρητί.

Δέκατον: Οι αναδασώσεις είναι στα λόγια και όχι στα έργα. Τις δεκαετίες 1980 και 1990 που είχαμεν τεράστιες πυρκαγιές και αφανισμούς δασών, χωρίς αυτές να σταμάτησαν μέχρι σήμερα, οι τότε Νομάρχες μετά από κατακαήν χιλιάδων στρεμμάτων δασικών εκτάσεων, έβγαζαν αποφάσεις και κήρυτταν αναδασωτέες τις περιοχές που είχαν καεί. Όγκοι τα ανάλογα ΦΕΚ από τις αποφάσεις. Δενδροφυτεύσεις τίποτε!! Οι Νομάρχες ήταν διορισμένοι και έπρεπε να δείξουν πρόσωπον στον εκάστοτε Πρωθυπουργόν. Οι αποφάσεις προέβλεπαν φυτεύσεις των καμμένων περιοχών. Αντ’ αυτών μέσα σε μίαν διετίαν «φύτρωναν» εξοχικά σπίτια εντός των καμένων δασικών εκτάσεων!! Κανένα δεν κατεδαφίστηκε. Ήταν πηγήν ψήφων. Και κάποιοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί ήταν υπέρ της οικοπεδοποιήσεως των δασών! Άλλοι πάλιν έκτιζαν μέσα στα δάση κάτι που βλέπομεν και σήμερα. Πως πήραν άδειαν; Δεν είναι απολύτως ένοχον το Κράτος;

Ένοχον είναι το κράτος για όλε στις πυρκαγιές με το σκεπτικόν ότι δεν φρόντισε σαράντα χρόνια τώρα να αποκτήσει πυροσβεστικά αεροπλάνα. Μόνον πολεμικά. Τα χρειαστήκαμεν; Όχι.

Οι αναδασώσεις πρέπει να γίνουν και τώρα αλλά με σύστημα. Να δημιουργηθούν ζώνες πυρασφαλείας και προστατευτικά τείχη από φραγκοσυκιές. Το αντιλαμβάνεται κάποιος;;

4/5/2017

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυον.

====================

Επιπρόσθετα

Εγγράφη πριν επτά (7) έτη. Καμμία υπεύθυνη αρχή δεν φρόντισε να ασχοληθεί με αυτό. Οι προτάσεις αυτές φαίνεται και σήμερα ότι ήταν απολύτως ορθές!

Έκτοτε έχουν καεί πολλά εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων. Υπάρχουν ένοχοι;;;

Φυσικά πολλοί αλλά και εμείς που δεν διαμαρτυρόμεθα για βασικές ελλείψεις. Μας λείπουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα!!!! Διαμαρτηρηθηκαμεν εντόνως; ΟΧΙ. Μόνον χειροκρούμεν την κυβέρνηση για αγορά πολεμικών αεροπλάνων! Τι να τα κάμομεν; Προ ημερών υπογράψαμεν για προμήθειαν 20 F -35!! Γιατί δεν παραγγείλαμεν 20 πυροσβεστικά; Έχομεν παραγγείλει —4-- από Καναδάν τα οποία θα λάβομεν το 2027!! Η Ρωσία έχει έτοιμα. Πέντε αν παραγγείλαμεν θα ειχαμεν σώσει τα δάση μας! αλλά ο Βίτεν λέει. «ούτε Ευρώ στην Ρωσίαν»!!

Από την άλλην πλευράν έχομεν τις ανεμογεννήτριες οι οποίες τοποθετούνται στις βουνοκορφές! Και αν οι βουνοκορφές είναι δασωμένες τι πρέπει να γίνει;; Οι ανεμογεννήτριες είναι καταστροφή για το περιβάλλον.καταστρέφεται η φύση γύρω από αυτές σε μεγάλην έκταση.καταστρέφονται τα μελίσσια, τα πτηνά. Αιγοπρόβατα δεν μπορούν να πλησιάσουν. Ο φτερωτές με άνοιγμα 2 μέτρων συνθλίβουν τα πάντα. Σε δάση που καίγονται πρέπει ρητώς να απαγορευθεί τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Να επιβληθεί αναδάσωση άμεση. Τα δάση είναι η ζωή της Ελλάδος

Το Υπουργειον Περιβάλλοντος τι κινήσεις κάνει επί του θέματος αυτού αλλά; και επί όλων των παρατηρήσεων που παρεθέσαμεν για την προαστασίαν των δασών ;

Θα είμεθα τυχεροί αν τύχομεν απαντήσεως!!!!