Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2625€, στις 20 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Πελοπίου, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.