Έρχονται” βαριές καμπάνες” από την 1η Ιουλίου σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν θα ενεργοποιήσουν το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS αλλά και που δεν θα διασυνδέσουν τις ταμειακές μηχανές τους με τα POS.

Αναλυτικά μέχρι τις 30 Ιουνίου:
Α. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS σχεδόν 600.000 ελεύθερων επαγγελματιών.

Εάν δεν γίνει αυτό από τους παραπάνω, τότε οι υπόχρεοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτοτελές πρόστιμο 1.500 ευρώ ενώ όσοι δεν δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό στην ΑΑΔΕ θα πληρώσουν έξτρα διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Πάντως το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν αναμένεται να δώσει νέα παράταση της προθεσμίας για το θέμα αυτό ενώ την ίδια στιγμή σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά το IRIS μέχρι τον Μάρτιο του 2025 σε όλες τις επιχειρήσεις.

Β. Θα πρέπει να γίνει η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων με τα POS.

Η προθεσμία αυτή δεν αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν παλαιά συστήματα ταμειακών μηχανών και δεν μπόρεσαν να διασυνδεθούν με τα POS λόγω ασυμβατότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων τους. Για τις επιχειρήσεις αυτές υπάρχει ελαστικότερο χρονοδιάγραμμα.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με συγκεκριμένο λογισμικό (πρόκειται για το ERP το οποίο αφορά τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης από χρηματοοικονομικά μέχρι ανθρώπινο δυναμικό) και έχουν προγραμματίσει τεχνικές εργασίες με τον ειδικό συνεργάτη τους εντός του Ιουνίου θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι το τέλος του μήνα. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία η προθεσμία έχει ήδη λήξει.
Oι εποχικές επιχειρήσεις και η λίστα του «Τειρεσία»

Επίσης θα πρέπει οι σχεδόν 30.000 εποχικές επιχειρήσεις να έχουν την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, έτοιμη τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS. Για 3.000 επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να προμηθευτούν τερματικά POS λόγω χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς είναι στη λίστα του «Τειρεσία», το ζήτημα αντιμετωπίσθηκε με νομοθετική ρύθμιση.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μέχρι το τέλος του 2025 οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση επιχείρησης για κατάρτιση σύμβασης για υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών ΡOS κ.λπ. επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας κ.λπ., όταν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παρόχων.

Σε περίπτωση παράβασης, η ΑΑΔΕ επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
Τα πρόστιμα

Πάντως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία:

Πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ θα επιβάλλονται στις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τις ταμειακές μηχανές με τα POS εάν τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
Το ποσό αυτό των προστίμων όμως ανεβαίνει στα 20.000 ευρώ όταν οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται. Τα πρόστιμα μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (πλην των τουριστικών).