Χαμηλές “πτήσεις” στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2023 δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, ένας στους τρεις πολίτες έχει υποβάλλει μέχρι στιγμής τη φορολογική του δήλωση στο taxisnet. Δηλαδή έχουν υποβληθεί 2.250.131 φορολογικές δηλώσεις στο έντυπο Ε1 που έχουν εκκαθαριστεί όπου το 49,99% έχει μηδενικό αποτέλεσμα, το 21,39% πιστωτικό, ενώ το 28,63% επιβαρύνθηκε με υποχρέωση πληρωμής φόρου. Ωστόσο απομένουν σχεδόν επιπλέον 4,4 εκατ. φορολογικές δηλώσεις καθώς συνολικά υπολογίζεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν σχεδόν 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις. Αξιοσημείωτο είναι δε πως σε 770.279.193 ευρώ ανήλθαν τα συνολικά ποσά των εκκαθαρισμένων δηλώσεων έναντι επιστροφών ύψους 149.812.470 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η μέση φορολογική επιβάρυνση είναι στα 1.195 ευρώ για το 2024. Δηλαδή επιβάρυνση αυτή είναι αυξημένη κατά 30% από τα μέσα επίπεδα φόρου που πλήρωσαν το 2023 οι πολίτες. Υπενθυμίζεται δε πως η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2023 εκπνέει στις 26 Ιουλίου.
Τι άλλο έδειξαν τα στοιχεία

Επίσης τα ίδια στοιχεία έδειξαν πως:

Μηδενικά είναι σχεδόν 1,1 εκατομμύρια εκκαθαριστικά, ενώ χρεωστικά είναι 648.000. Στους φορολογούμενους αυτούς θα δοθεί χρεωστικό εκκαθαριστικό. Μάλιστα ο μέσος όρος του επιπλέον φόρου είναι στα 1.185 ευρώ.
Επιστροφή φόρου θα δοθεί και σε περίπου 475.000 φορολογούμενους, καθώς έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό. Στα 312 ευρώ είναι ο μέσος όρος της επιστροφής φόρου. Οι επιστροφές φόρου κατά τα 2/3 μέχρι στιγμής γίνονται άμεσα δηλαδή δεν γίνονται συμψηφισμοί σε φορολογούμενους που δεν έχουν χρέη. Ενώ κατά το 1/3 αυτών γίνεται ύστερα από συμψηφισμούς.