Υπερηφανευόμεθα ως τον ταώ και υψώνομεν τις φτερούγες ενημερώνοντας το κοινόν, ότι την χώραν μας θα κατακλύσουν το 2024 πολλά εκατομμύρια τουρίστες και ο αριθμός τους θα υπερβεί κάθε προηγούμενον. Τα επίπεδα θα είναι υψηλά! Και το χρήμα που θα εισρεύσει θα είναι άφθονον!

Καλοί και ωραίοι οι σχεδιασμοί των κυβερνητικών υπευθύνων.

Μήπως υπάρχουν όμως μαύρα σημεία που δεν τα φροντίζει το Κράτος;

Υπάρχουν και πολλά. Αναφέρομεν μερικά.

Τα διάφορα ατυχήματα στην ξηράν
Οι πνιγμοί
Ο απώλειες σε περιπάτους
Για την αποφυγήν όλων αυτών το Κράτος έπρεπε να είχε λάβει ουσιαστικά μέτρα κάτι που δεν το έχει πράξει.

Η απώλεια περιπατητού στην Αμοργόν από το πρωί της Τρίτης 11ης Ιουνίου μέχρι χθές Κυριακήν 16η Ιουνίου, εχάθη και δεν έχει εξευρεθεί! Ξεκίνησε στις 7 το πρωί από Αιγιάλην με προορισμόν τα Κατάπολα μέσω του μονοπατιού αριθ. 8 αποστάσεως 20 χιλιομέτρων! Ερωτώμεν για τα μονοπάτια γενικώς και, της Αμοργού για το συγκεκριμένον.

Πρώτον: Τι πλάτος έχει; Υπερβαίνει τα 50 εκατοστά του μέτρου;;; Γιατί ο βασικός άξονας Χώρας -Αιγιάλης τον οποίον διήλθα έφιππος πριν 60 χρόνια και τρομοκρατήθηκα αγρίως, δεν τα υπερέβαινε!

Δεύτερον: Το κατάστρωμα πως είναι; Από χώμα;

Τρίτον: Υπάρχει οδοσήμανση;;; Είναι βασικόν κάθε 1.000 μέτρα να υπάρχει αριθμός που να δείχνει την απόσταση του σημείου από την αφετηρίαν ή το τέλος. Αν κάποιος πεζοπορών αισθανθεί αδιαθεσίαν ή απωλέσει την πορείαν του θα δύναται μέσω τηλεφώνου ή του 112 να αναφέρει την τελευταίαν οδοσήμανση που θυμόταν. Θα εντοπισθεί αμέσως από διασώστες.

Τέταρτον: Η πεζοπορία θα γίνεται υποχρεωτικώς με ξεναγόν τον οποίον θα πληρώνει το Δημόσιον.

Πέμπτον: Οι πεζοπορίες στην Αμοργόν και στα άλλα Νησιά, διέρχονται συνήθως μέσω δυσβάτων περιοχών. Για τον λόγον αυτόν ο ξεναγός είναι απαραίτητος. Οφείλει το Ελληνικόν Δημόσιον να έχει εξασφαλισμένη την ακεραιότητα των επισκεπτών και όχι να επαίρεται ότι έρχονται εκατομμύρια τουρίστες στην χώραν μας.

Έκτον: Για την πολυήμερην αναζήτηση του απωλεσθέντος πεζοπόρου, διετέθη ελικόπτερον με θερμικήν κάμεραν από την πρώτην στιγμήν αδιαλείπτως;;

Αυτά που προτείνομεν πρέπει το Υπουργείον Τουρισμού να τα λάβει σοβαρώς υπ΄ όψιν και να τα εφαρμόσει άρδην αν δεν τα εφαρμόζει!!!

Την τελευταίαν εβδομάδα είχαμεν απανωτούς θανάτους τουριστών από απώλειες λόγω πεζοπορίας. Ο αντίκτυπος στο εξωτερικόν είναι δυσμενής. Η εφημερίδα της Αγγλίας Γκάρντιαν ήθελε να μας κατηγορήσει αλλά ευγενώς είπε «δεν ενημερώνονται επαρκώς οι τουρίστες για τους κινδύνους της υγείας από τον καύσωνα». Είναι και αυτό ένα ράπισμα για την Ελλάδα η οποία θέλει τουρίστες και έχει περιορισμένην φροντίδα για την ασφάλειάν τους!

Για τις περιπτώσεις απωλείας πεζοπορούντων, έπρεπε να υπήρχαν ορισμένες ομάδες εποχικών διασωστών και να είχαν έδραν σε Ρόδον, Κρήτην και Λέσβον και να καλούνται από τον Δήμαρχον του Νησιού όπου παρέστη το πρόβλημα απ΄ευθείας άνευ της μεσολαβήσεως υψηλών ανευθύνων!

Το πρόβλημα των πνιγμών στις παραλίες είναι ωσαύτως επικίνδυνον και προσβλητικόν. Ουδόλως τιμά την Ελλάδα! Το 60% των Ελλήνων δεν γνωρίζει κολύμβηση, συμφώνως με διεθνείς μετρήσεις! Σε κάθε κολυμβητικήν ακτήν μικρήν ή μεγάλην έπρεπε να υπάρχει διασώστης. Υπάρχουν εκατοντάδες φοιτητές άνεργοι. Και σε νησιά πολλοί μπορούν να εξασκηθούν σ΄ αυτό. Πολλοί επισκέπτες πνίγονται στην χώραν μας! Εφ΄ όσον θέλομεν τουρισμόν, πρέπει να έχομεν λάβει και αυστηρά μέτρα για την ασφάλειαν και ακεραιότητα όλων.

Το Υπουργείον Τουρισμού μετά τα πολυπληθή πρόσφατα δυστυχήματα τι σκοπεύει να κάνει;;;; Έχει σκοπόν να προστατεύσει την Ελλάδα από δηλητηριώδη εχθρικά βέλη και από διασυρμόν;;;