Πολλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στον κίνδυνο κάποιου να αναπτύξει προβλήματα στη γνωστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής αρτηριακής πίεσης και οι επιστήμονες δεν σταματούν να διερευνούν πιθανές προστατευτικές ενέργειες που θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι μας για να μεγαλώνουμε υγιείς. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών, πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association» εξέτασε τη σχέση που έχει η έντονη γυμναστική με τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης στα άτομα με υπέρταση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των επιστημόνων, οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος σε μία ή περισσότερες συνεδρίες έντονης σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα, διέτρεχαν χαμηλότερο κίνδυνο ήπιας γνωστικής εξασθένισης και εμφάνισης άνοιας μακροπρόθεσμα.
Υψηλή αρτηριακή πίεση και γνωστική λειτουργία

Η υπέρταση βλάπτει σταδιακά τα μικρά αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλο, προκαλώντας τη δυσλειτουργία τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική βλάβη στον εγκέφαλο και στη συνέχεια σε γνωστική εξασθένηση.

Έρευνες έχουν συνδέσει την υψηλή αρτηριακή πίεση στη μέση ηλικία με υψηλότερο κίνδυνο για γνωστικές διαταραχές καθώς και καρδιακά προβλήματα και κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.
Η έρευνα

Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 9.000 ενήλικες στις ΗΠΑ που είχαν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Αρχικά, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σχετικά με τη συχνότητα συμμετοχής τους σε έντονη σωματική δραστηριότητα (ορίστηκε ως η γυμναστική που προκαλεί εφίδρωση, αυξημένο καρδιακό ρυθμό και αναπνοή). Οι απαντήσεις ανάμεσα στις οποίες μπορούσαν να επιλέξουν ήταν:

Σπάνια ή ποτέ.
Μία έως τρεις συνεδρίες έντονης δραστηριότητας το μήνα.
Μία συνεδρία έντονης δραστηριότητας την εβδομάδα.
Δύο έως τέσσερις συνεδρίες έντονης δραστηριότητας την εβδομάδα.
Πέντε ή περισσότερες.

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: μια ομάδα χαμηλής έντασης φυσικής δραστηριότητας και μια ομάδα υψηλής.

Η πρώτη ομάδα συνήθιζε να κάνει έντονη γυμναστική σπάνια ή ποτέ ενώ η δεύτερη από μία φορά την εβδομάδα και πάνω.

Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν επίσης σε τεστ γνωστικής αξιολόγησης και οι μεταβλητές που συνυπολογίστηκαν περιελάμβαναν στοιχεία όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, το κάπνισμα, η χρήση φαρμάκων, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) και η κατανάλωση αλκοόλ.

Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν τα 4,5 χρόνια και σε αυτό το διάστημα εντοπίστηκαν περιπτώσεις ήπιας γνωστικής έκπτωσης και πιθανής άνοιας.

Συνολικά, οι συμμετέχοντες στην δεύτερη ομάδα διέτρεχαν χαμηλότερο κίνδυνο.
Η έντονη άσκηση ως προστατευτικός παράγοντας

Ο συγγραφέας της μελέτης Ρίτσαρντ Καζίμπουε, δήλωσε:

«Η ενασχόληση με την έντονη σωματική δραστηριότητα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της γνωστικής εξασθένισης σε άτομα με υπέρταση. Αυτό το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας μπορεί να προσφέρει προστασία τόσο από την άνοια όσο και από την ήπια γνωστική εξασθένηση.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα μελέτη διότι είναι η πρώτη στο είδος της και δείχνει πως η άσκηση βοηθά στη ρύθμιση του αυτόνομου νευρικού μας συστήματος και μειώνει την επίδραση αυτών των παραγόντων αγγειακού κινδύνου για την υγεία μας.

Οι άνθρωποι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν υγιεινές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους καθώς αυτές παίζουν ρόλο στη διατήρηση της καλής λειτουργίας του εγκεφάλου τους όπως και στην ποιότητα και τη διάρκεια της ζωής τους».

Μελλοντική έρευνα αναμένεται να επιβεβαιώσει τα ευρήματα ώστε να είναι ασφαλή, κατέληξαν οι επιστήμονες.

*Προτού βάλετε την έντονη άσκηση στη ζωή σας, φροντίστε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Κάθε αλλαγή στον τρόπο ζωής χρειάζεται αργά βήματα και προσοχή.

Πηγή: vita.gr