Με την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι φορολογούμενοι είναι αναγκασμένοι να μένουν πιστοί στις προθεσμίες και στα ραντεβού τους με την Εφορία για να αποφύγουν τους… μπελάδες.

Ωστόσο, ο κατάλογος των υποχρεώσεων προς την Εφορία είναι μακρύς και συχνά οι προθεσμίες μεταβάλλονται από το οικονομικό επιτελείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το έργο των φορολογουμένων, τόσο ώστε μία συγκέντρωση των κρίσιμων ημερομηνιών αποκτά χρησιμότητα.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
Φυσικά πρόσωπα: 26.07.2024
Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες: 26.07.2024
Φυσικά πρόσωπα με συμμετοχή σε νομικά με απλογραφικό σύστημα τήρησης βιβλίων: 16.08.2024
Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού για όσους έχουν μεταφέρει την κατοικία τους στην αλλοδαπή εντός του 2023: 31.12.2024

Δηλώσεις αποβιωσάντων για το 2023 (υποβολή από κληρονόμους): 31.12.2024
Δόσεις φόρου φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
1η δόση: 31.07.2024
2η δόση: 30.08.2024
3η δόση: 30.09.2024
4η δόση: 31.10.2024
5η δόση: 29.11.2024
6η δόση: 31.12.2024
7η δόση: 31.01.2025
8η δόση: 28.02.2025

Δόσεις φόρου για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία
1η δόση: 30.9.2024
2η δόση: 31.10.2024
3η δόση: 29.9.2024
4η δόση: 31.12.2024
5η δόση: 31.01.2025
6η δόση: 28.02.2025