Όπως κάθε καλοκαιρινή περίοδο, οι ανάγκες σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα αυξάνονται καθώς οι μονάδες στα Νοσοκομεία και τις Δομέ Υγείας δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών που χρήζουν μεταγγίσεων (θαλασσαιμικοί, άτομα με δρεπανοκυτταρική αναιμία, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, χειρουργεία, τροχαία ατυχήματα κ.α.)

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού οφείλουν να στηρίξουν την εθελοντική μη αμειβόμενη αιμοδοσία, να εφαρμόσουν προγράμματα που θα προωθήσουν την επάρκεια σε αίμα και θα προσελκύσουν ακόμα περισσότερα άτομα να δηλώσουν εθελοντές αιμοδότες.

Με την ύπαρξη ενός οργάνου, σε περιφερειακό επίπεδο, που θα συντονίζει  και θα εντοπίζει τις ελλείψεις, την προώθηση ενημερωτικών εκστρατειών, τη συνεργασία  με τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών, τα Σωματεία των Ατόμων με Αναπηρία, Χρονίως Πασχόντων και των Οικογενειών τους, τους Εκπολιτιστικούς και Εξωραϊστικούς Συλλόγους, με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις και με τη δημιουργία χώρων αιμοδοσίας στο κέντρο των πόλεων, εκτός από τις μονάδες υγείας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει στην ενεργοποίηση της κοινωνίας. 

Καλούμε τους πολίτες, φέτος το καλοκαίρι, να προσφέρουν αίμα είτε σε αιμοληψίες που διοργανώνουν Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών και Φορείς είτε προσερχόμενοι στα Τμήματα Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων