Μπορεί το Open Mall της Πάτρας να μην έχει ξεκινήσει ακόμα την λειτουργία του και να υπάρχει μια γενικότερη καθυστέρηση.

Όμως από την πλευρά του ο δήμος της Πάτρας στον τομέα της ευθύνης που είχε για το συγκεκριμένο έργο για το οποίο αρμόδιος είναι ο Εμπορικός Σύλλογος, παρέδωσε τις παρεμβάσεις που ήταν να κάνει. Ένα μέρος των παρεμβάσεων αυτών αφορούσαν την έξυπνη πόλη και συγκεκριμένα το κομμάτι της κινητικότητας και της ανακύκλωσης.

Λειτουργούν όμως οι καινοτομίες αυτές; Μάλλον όχι. Οι έξυπνες θέσεις στάθμευσης είναι εκτός λειτουργίας και έτσι ο ενδιαφερόμενος οδηγός δεν έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με όλες αυτές τις πληροφορίες που θα του έδινε το όλο σύστημα.

Όμως και στον τομέα της ανακύκλωσης τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλύτερα. Το λογιστικό στους έξυπνους υπόγειους κάδους που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία του open mall είναι εκτός λειτουργίας.

Έτσι ο τομέας της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών δεν μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το πότε ο κάδος είναι πλήρης σε χωρητικότητα μέσω του λογισμικού. Οπότε ούτε οι έξυπνοι κάδοι τουλάχιστον για την ώρα μας έχουν βγει τόσο έξυπνοι, ούτε το Open Mall έχει φέρει τη διαφορά στην λειτουργικότητα και στην ποιότητα ζωής της πόλης.