Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.320€, στις10 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Λεχαινών, σε ημεδαπή, η οποία προέβη σε καύση ξηρών χόρτων εντός υπαίθριου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Δ.Κ. Ανδραβίδας του δήμου Ανδραβίδας–Κυλλήνης Ηλείας.