Το δικό του ασύρματο δίκτυο πρόκειται να αποκτήσει μέσα στους επόμενους μήνες ο δήμος της Πάτρας, προωθώντας ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχουν να κάνουν με τον τομέα της Έξυπνης πόλης και των σύγχρονων τεχνολογιών.

Πρόκειται για την προμήθεια, την εγκατάσταση και την λειτουργία του δικτύου LoRaWAN, ένα έργο που εντάσσεται στον δεύτερο διαγωνισμό του προγράμματος Smart Cities και αποτελεί έναν από τους άξονες του.

Ο διαγωνισμός αυτός έχει λήξει και σύμφωνα με πληροφορίες πριν από μερικές μέρες οι αρμόδιοι άνοιξαν τις οικονομικές και τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων (είναι πάνω από ένας). Εφόσον όλα πάνε καλά μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε ανάδοχο και μέχρι στις αρχές Ιουλίου υπογραφή της σύμβασης.

Μέσα από την απόκτηση ενός δικού του ασυρμάτου δικτύου ο δήμος θα έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη αφού θα απαλλαγεί σε έναν μεγάλο βαθμό από τις κάρτες wi-fi που αναγκάζεται να χρησιμοποιεί τώρα και οι οποίες όταν ξεκινήσουν να λειτουργούν όλες αυτές οι έξυπνες εφαρμογές που είναι να εγκατασταθούν στην Πάτρα, θα γίνουν πολύ περισσότερες.

Είναι ένα έργο δηλαδή η εγκατάσταση του δικτύου αυτού κομβικό για να μπορέσει η Πάτρα να γίνει μια έξυπνη πόλη και οι καινοτομίες που υπάρχουν στα αντίστοιχα προγράμματα να βοηθήσουν ουσιαστικά τους πολίτες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους εντός του αστικού ιστού.