Το Πανεπιστήμιο Πατρών πρόκειται να φιλοξενήσει τον Ιούλιο 2024 τη διοργάνωση της 106ης Συνόδου των Πρυτάνεων. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 31/08/2024 το Ακαδημαϊκό μας Ίδρυμα έχει αναλάβει το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου θα αναδειχθούν όλα τα θέματα καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Ένας από τους βασικούς στόχους της Συνόδου και του Προεδρείου είναι η ανεύρεση των τρόπων αντιμετώπισης των ζητημάτων και η εξαγωγή χρήσιμων αποτελεσμάτων για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή καθημερινότητα στα Πανεπιστήμια της χώρας.