Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας.
Η μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωση του Σώματος.
Η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πολίτες.
Η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.

Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας (βλ. Άγγελος Τσιγκρής: «Αντεγκληματική Πολιτική για την Ελλάδα του 21ου Αιώνα», Εκδόσεις Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», 2003), είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

Η προσαρμογή των διεθνών προτύπων και τάσεων της αντεγκληματικής πολιτικής στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης.
Η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς.
Η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα.
Η εντατικοποίηση και ενίσχυση των πεζών και εποχούμενων αστυνομικών περιπολιών.
Η πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ.
Η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκάθαρσης των διωκτικών αρχών.
Η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού.
Η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, σε Πανεπιστήμιο Αστυνομικών Σπουδών.
Η απεξάρτηση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. από παράπλευρα καθήκοντα (π.χ. μεταγωγές κρατουμένων).
Η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ. στην Επικράτεια, με βάση τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας για αστυνόμευση.
Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής.
Η εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και στις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής.
Η συνεργασία των επιμέρους υπηρεσιών δίωξης της εγκληματικότητας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Οικονομική Αστυνομία, Τελωνεία, κλπ).
Η δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
Η ίδρυση συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων.

Υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Φυσικά, απαιτούνται δύο αυτονόητες προϋποθέσεις: γνώση και σχέδιο.