Τοθερινό ωράριο της Δημοτικό Βιβλιοθήκης Πατρών (Κεντρικά και Παράρτημα Φωκαίας) ξεκινά το Σάββατο 1ηΙουνίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό διαμορφώνονται ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 8:00 έως 14:45

Υπενθυμίζεται ότι τον μήνα Αύγουστο η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή λόγω της ετήσιας απολύμανσης, απεντόμωσης και του καθαρισμού των κτηριακών της εγκαταστάσεων.