Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται μέτρα και έργα αντιπυρικής προστασίας
στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη
αντιμετώπιση και καταστολή των πυρκαγιών, σε περίπτωση εκδήλωσής
τους. Οι παρεμβάσεις αυτές ξεκίνησαν αμέσως μετά την έγκριση του
προϋπολογισμού του Δήμου, στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες, με τα
έργα που εκτελούνται να περιλαμβάνουν:
α) Διαμόρφωση και συντήρηση των δασικών δρόμων με μηχανικά μέσα,
προς αποκατάσταση της βατότητας και κυκλοφορίας του δασικού οδικού
δικτύου.
β)  Άρση των καταπτώσεων του εδάφους σε σημεία παραπλεύρως των
αγροτικών δασικών οδών, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η
προσπέλασή τους από τα πυροσβεστικά οχήματα.
γ) Διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, σε επίμαχα σημεία.
δ) Εργασίες απομάκρυνσης της αυτοφυούς βλάστησης (ξερά κλαδιά,
κορμοί δέντρων κ.λπ.).
Επιπλέον, ο Δήμος προχωρά σε καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων και
ιδιωτικών οικοπέδων με εργολαβίες, όπως προβλέπει η σχετική
νομοθεσία. Σε ότι αφορά, ακόμα, την υποχρέωση των ιδιοκτητών,
επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών των οικοπέδων και λοιπών
ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και
οικισμών, έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση τόσο μέσω της ιστοσελίδας
του Δήμου, όσο και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, ως
προς την υποχρέωση που έχουν οι πολίτες για τον καθαρισμό της
βλάστησης από τις ιδιοκτησίες τους, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες
του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Στην κατεύθυνση αυτή και σε
συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων γίνονται
αυτοψίες σε μη αποψιλωμένα οικόπεδα και ακολούθως πραγματοποιείται
από τα στελέχη του Δήμου έγγραφη σύσταση προς τους ιδιοκτήτες για
τον απαιτούμενο καθαρισμό και την επιβολή κάθε προβλεπόμενου
μέτρου, όπως ορίζει η νομοθεσία.

«Οι συνεχείς μεταβολές στις καιρικές συνθήκες, με τις παρατεταμένες
περιόδους ξηρασίας και τις αυξανόμενες θερμοκρασίες επιτείνουν ακόμα
περισσότερο το πρόβλημα», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
Γρηγόρης Αλεξόπουλος και συνέχισε «χρειάζεται από όλους μας συνεχή
επαγρύπνηση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να παρέμβουμε
όπου χρειαστεί, το ταχύτερο δυνατόν. Όλο αυτό το διάστημα
λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας και
βρισκόμαστε σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους
Προέδρους των Κοινοτήτων και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για
τον καλύτερο συντονισμό. Στην προσπάθεια αυτή, ωστόσο, πρέπει να
κατανοήσουμε, ότι μετέχουμε όλοι, ως ενεργοί πολίτες. Αποφεύγουμε
κάθε κίνηση που μπορεί να εκδηλώσει πυρκαγιά και τηρούμε τις οδηγίες
πυροπροστασίας. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντός μας είναι υπόθεση όλων».

Σε δήλωσή του, επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Δυτικής Αχαΐας κ. Κωνσταντίνος Ταπεινός, σημείωσε πως
«καλούμε τους δημότες μας να είναι σύμμαχοι στην προσπάθεια που
καταβάλλουμε. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε την κρισιμότητα της
κατάστασης. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ήδη ένα πολύ θερμό
καλοκαίρι -ίσως το πιο θερμό των τελευταίων χρόνων- και αυτό καθιστά
σαφές την άμεση ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων από όλους μας.
Οφείλουμε να προβούμε -εάν δεν το έχουμε κάνει ήδη- στην αποψίλωση
των οικοπέδων μας, ειδικά για εκείνα που βρίσκονται κοντά σε δασώδεις
περιοχές. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αποφεύγουμε οποιαδήποτε
υπαίθρια δραστηριότητα, που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά».