Μέσα στους επόμενες 2 μήνες αναμένεται να ισχύσει η αυτόματη δημιουργία και υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για όλες τις περιπτώσεις δωρεών και γονικών παροχών.

Αυτό εκτιμάται πως θα διευκολύνει όσους επιθυμούν να μεταβιβάσουν το σπίτι τους στα παιδιά τους. Σημειώνεται δε πως με αυτόν τον τρόπο δεν θα ταλαιπωρούνται οι πολίτες μόλις θα υπογράφονται τα νέα συμβόλαια αφού το e-περιουσιολόγιο θα ενημερώνει αυτόματα με τα νέα στοιχεία ιδιοκτησίας και έτσι δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος προστίμων και «φουσκωμένων» εκ των υστέρων ΕΝΦΙΑ, όταν οι νέοι ιδιοκτήτες δεν θα δηλώνουν τη μεταβολή της περιουσίας τους στο Ε9.

Τι ισχύει μέχρι σήμερα

Υπενθυμίζεται πως το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη μόνο στις περιπτώσεις αγοραπωλησιών ακινήτων και σε κάποιες περιπτώσεις γονικών παροχών και δωρεών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι υπόχρεοι λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω e-mail ότι η δήλωση Ε9 έχει υποβληθεί και ότι μπορούν να την αναζητήσουν στη ψηφιακή πύλη myAADE.
Αυτόματη υποβολή Ε9: Τα βήματα

Σημειώνεται δε πως οι φορολογούμενοι για να υποβάλλουν αυτόματη υποβολή Ε9 θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Αρχικά είναι αναγκαία η επικαιροποίηση από τον πωλητή των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ.
Μετά γίνεται η ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου της μεταβίβασης ακινήτων στο myPROPERTY.
Μόλις αναρτήσει ο συμβολαιογράφος το συμβόλαιο στην πλατφόρμα myPROPERTY , ύστερα δημιουργείται αυτόματα το Ε9 για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή/στές και πωλητή/ τές) με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας που αφορούν είτε τον πίνακα 1 είτε τον πίνακα 2 αυτής.
Και οι υπόχρεοι λαμβάνουν email για τη δημιουργία του Ε9.

Τα στοιχεία

Αυτόματα συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

• Για τον μεταβιβάζοντα, τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο.

• Για τον αποκτώντα, εφόσον δεν έχει δικαίωμα στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του μεταβιβάζοντα. Εάν έχει ήδη δικαίωμα στο ακίνητο και έχει συμπληρώσει τον σχετικό Α.Τ.ΑΚ. κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο «myPROPERTY», τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο Α.Τ.ΑΚ. και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο Ακινήτων.

• Για όλους τους συμβαλλόμενους, τα πεδία που αφορούν το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου, το έτος γέννησης και τον ΑΦΜ του επικαρπωτή συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο «myPROPERTY».

• Για όλους τους συμβαλλόμενους, τα πεδία «αριθμός συμβολαίου», «ΑΦΜ συμβολαιογράφου» και «Ημερομηνία Συμβολαίου» συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από την εφαρμογή «myPROPERTY».

• Για όλους τους συμβαλλόμενους, η στήλη «Κωδικός Μεταβολής» της δήλωσης στοιχείων ακινήτων συμπληρώνεται με τον κωδικό 1, σε περίπτωση δήλωσης νέου ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος, με τον κωδικό 2, σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος ή με τον κωδικό 3, σε περίπτωση διαγραφής του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος. Στο πεδίο «σημειώσεις του φορολογούμενου» αναγράφεται η φράση «Αυτόματη δημιουργία δήλωσης Ε9 από το myPROPERTY».