Τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς προσφέρουν σε όλους τους μαθητές ψυχομετρικά τεστ και με βάση τα αποτελέσματά τους υλοποιούν εξατομικευμένη και υψηλού επιπέδου Συμβουλευτική.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούν διερευνούν και αναλύουν:

Την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του μαθητή
Τις έμφυτες ικανότητες και τις κλίσεις του
Τις επαγγελματικές και κοινωνικές αξίες που τον αντιπροσωπεύουν και αποτελούν κίνητρο για την ενεργοποίησή του

Πριν το Λύκειο και την επιλογή κατεύθυνσης Σπουδών, στους μαθητές της Ε' και ΣΤ' Δημοτικού και Α' και Β' Γυμνασίου, υλοποιούν το Learning Types Test, το οποίο προσδιορίζει τον Μαθησιακό Τύπο του κάθε μαθητή και τις μαθησιακές του ικανότητες και προτείνει εξατομικευμένους τρόπους εύκολης πρόσληψης της γνώσης και αποτελεσματικές τεχνικές μελέτης. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν με τον τρόπο που μαθαίνουν καλύτερα!

Ποιοι είναι οι Μαθησιακοί Τύποι

Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης με τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Στόχος του Learning Types Test είναι να εξετάσει την κατανομή συγκεκριμένων μαθησιακών τύπων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε παιδί αφομοιώνει τις γνώσεις. Οι τύποι που εξετάζονται είναι:

Ακουστικός (αξιοποιεί ακουστικές πληροφορίες)
Οπτικός (αξιοποιεί οπτικές πληροφορίες)
Λεκτικός (αξιοποιεί λεκτικές πληροφορίες)
Κιναισθητικός (αξιοποιεί κιναισθητικές πληροφορίες)
Διαπροσωπικός (αξιοποιεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συναναστροφή)
Ενδοπροσωπικός (προτιμά να μελετά μόνος του και σκέφτεται ανεξάρτητα)

Σύμφωνα με τον μαθησιακό του τύπο κάθε μαθητής μαθαίνει πώς:

Να μην αγχώνεται για τα μαθήματα του
Να μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν
Να θυμάται με μεγάλη ευκολία
Να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
Να μην απομνημονεύει μηχανικά την ύλη, αλλά να την κατανοεί σε βάθος
Να μην αφήνει κενά στα μαθήματά του
Να αντιμετωπίζει τη μελέτη ευχάριστα


Στις μεγαλύτερες τάξεις υλοποιούν τα Test Ariston Noisis Plus για ΓΕΛ και για ΕΠΑΛ.

Tα Noisis Plus Test αποτελούν ένα πρωτοποριακό σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε μαθητή και προσδιορίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το Test Ariston Noisis Plus για ΓΕΛ υλοποιείται σε μαθητές της Γ' Γυμνασίου και της Α' Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση στην επιλογή Προσανατολισμού και Σπουδών.

Το Test Ariston Noisis Plus για ΕΠΑΛ υλοποιείται σε μαθητές της Α' Γενικού Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει νέο προσανατολισμό στις δυνατότητες σπουδών μέσω των ΕΠΑ.Λ.

Παράλληλα με τη διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών, οι μαθητές ενημερώνονται αναλυτικά με ειδικά σεμινάρια και προσωπικές συναντήσεις από τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μας μονάδων και τους αρμόδιους καθηγητές της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού:

Για τον τύπο του Λυκείου και τις προοπτικές του στην Α’ Λυκείου
Για την κρίσιμη επιλογή της ομάδας προσανατολισμού στη Β’ Λυκείου
Για τα μαθήματα επιλογής και τα επιστημονικά πεδία στη Γ’ Λυκείου

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://eu.jotform.com/241403605066347

Εκμεταλλευτείτε την προσφορά!