Τον Ιούλιο αναμένεται να αρχίσει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων αναφορικά με την έκδοση σύνταξης των οφειλετών με χρέη ως 30.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ και μέχρι 10.000 ευρώ

προς τον ΟΓΑ.

Σημειώνεται δε πως θα υπάρξει στην ηλεκτρονική υπηρεσία αίτησης συνταξιοδότησης η επιλογή ειδικά για τους οφειλέτες και πως δεν θα υπάρξει πλατφόρμα για αυτό. Επίσης επισημαίνεται πως στους παραπάνω θα γίνει έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων τους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές ή ασφαλισμένοι που δημιούργησαν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ επειδή βρέθηκαν κάποια στιγμή σε δύσκολη οικονομική θέση. Δηλαδή θα ελεγχθούν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του οφειλέτη είτε αυτός είναι δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Αίτηση θα μπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν συντάξεις σε εκκρεμότητα.

Το μέτρο αυτό εκτιμάται πως θα ωφελήσει περίπου 12.000 μη μισθωτούς οφειλέτες με χρέη στον ΕΦΚΑ. Βασική προϋπόθεση για να χορηγηθεί αυτή η σύνταξη αυτή είναι ο εν δυνάμει συνταξιούχος να συναινέσει σε έλεγχο των καταθέσεών του και να μην ξεπερνά τις 12.000 ευρώ (ή τις 6.000 ευρώ για αγρότες).

Συνεπώς για να ενεργοποιηθεί η ευνοϊκή διάταξη θα πρέπει οι εισερχόμενοι στην πλατφόρμα να επιλέξουν την άρση τραπεζικού απορρήτου. Στην αίτηση υπαγωγής, συμπεριλαμβάνεται η δήλωση του αριθμού των λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα του ασφαλισμένου και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται.
Η ΚΥΑ

Σε κάθε περίπτωση η ΚΥΑ με όλες τις λεπτομέρειες για τη συνταξιοδότηση των εν λόγω οφειλετών αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Επίσης η ίδια η απόφαση θα αναφέρει πως θα αυξηθούν τα ανώτατα όρια οφειλών για συνταξιοδότηση σε 30.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες από 20.000 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος και στα 10.000 ευρώ για οφειλές στον π. ΟΓΑ. από 6.000 ευρώ που ήταν το προηγούμενο διάστημα.

Οι χαμένοι

Αξιοσημείωτο είναι δε πως εάν τα ποσά των καταθέσεων των οφειλετών τους τελευταίους 12 μήνες είναι πάνω από 12.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ, τότε οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Το μέτρο αυτό δεν αφορά τους οφειλέτες που αδυνατούν να πάρουν σύνταξη επειδή έχουν χρέη άνω των 30.000 ευρώ (10.000 ευρώ αν είναι αγρότες) και δεν έχουν τους πόρους να καταβάλλουν το υπερβάλλον ποσό εφάπαξ ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία απονομής της σύνταξής τους.

Ειδικότερα, με την υποβολή της αίτησης, ο ΕΦΚΑ θα ελέγχει τις οφειλές, την ηλικία, τα χρόνια ασφάλισης και τη συναίνεση της άρσης του τραπεζικού απορρήτου.

Ουσιαστικά, οι μηχανογραφικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα ελέγχουν αμέσως μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εάν ο αιτών πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας
έχει οφειλές κι αν ναι, μπορεί να πληρώσει το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ (και των 10.000 ευρώ για τους αγρότες)
έχει πραγματικό ασφαλιστικό δεσμό, έχει δηλαδή πληρώσει τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, μετά ο συνταξιούχος θα παίρνει το 40% της σύνταξής του. Το υπόλοιπο 60% της σύνταξης θα αποπληρώνει την οφειλή έως ότου αυτή να πέσει κάτω από τις 20.000 ευρώ για τους επαγγελματίες και τις 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Από αυτά τα όρια οφειλής και κάτω θα λειτουργεί ο αυτόματος συμψηφισμός και το υπόλοιπο χρέος θα εξοφλείται με παρακράτηση 60 μηνιαίων δόσεων από το ποσό της μηνιαίας σύνταξης.