Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού έργου «HERIT ADAPT - HERItage and territory resilience through sustainable Tourism, climate change ADAPtation and ciTizen engagement», του Προγράμματος Interreg Euro–MED, στα πλαίσια της επιχειρησιακής αποστολής που αφορά τον Αειφόρο Τουρισμό, πραγματοποίησε στις 20 Μαΐου 2024 και ώρα 11:30 π.μ, στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, την πρώτη συνάντηση εργασίας-ενημέρωσης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, η οποία αποτελεί συνδεόμενο εταίρος του Έργου.

Η συνάντηση-εργασίας ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, ο οποίος τόνισε «την σημαντικότητα του Έργου για την ΠΔΕ αλλά και την ικανοποίηση του για τις αποτελεσματικές συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ τόσων διαφορετικών εταίρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό», ενώ συμμετείχαν ο υπεύθυνος της Ομάδας Έργου &Προϊστάμενος της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού, Απασχόλησης της ΠΔΕ, Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης, η υπεύθυνη Επικοινωνίας του Έργου & Στέλεχος του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής Καραπάνου Βίκυ, ο τεχνικός υπεύθυνος του Έργου Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας, ο υπεύθυνος του Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας – ΑΘΗΝΑ, Αθανάσιος Καλογεράς, ο Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, Ιωάννης Μαρδίκης και τα στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, Αθανασία Ράλλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη και ο κ. Παπαδόπουλος Κων/νος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων & Μελετών.

Κατά τη συνάντηση, τονίστηκαν ιδιαίτερα, οι σκοποί και τα οφέλη του έργου, όπως η στόχευση στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) μέσα από τη συγκρότηση διεπιστημονικών τοπικών ομάδων εργασίας (TWGs - Territorial Working Groups), έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών μοντέλων αναγνωρίζοντας τις ανάγκες ανθεκτικότητας μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην κλιματική αλλαγή. Το μοντέλο θα εφαρμοστεί σε 8 επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές Euro-MED, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών UNESCO καθώς και λιγότερο γνωστών μνημείων, παράκτιων και ορεινών περιοχών, μεταξύ των οποίων θα είναι και ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, ως ο αρμόδιος φορέας διατήρησης, συντήρησης, ανάδειξης και φύλαξης του αρχαιολογικού χώρου του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα, έχει υποστηρικτικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου με την ιδιότητα του συνδεόμενου εταίρου (Associated Partner) παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις, αλλά και λειτουργώντας συμβουλευτικά στην υλοποίηση της πιλοτικής δράσης όπου θα λάβουν χώρα τεχνικές ενέργειες, όπως:
 3Δ μοντελοποίηση τμήματος του μνημείου χρησιμοποιώντας τεχνικές φωτογραμμετρίας.
 Διερεύνηση δυνατοτήτων ενίσχυσης της προστασίας της περιοχής του μνημείου από δασικές πυρκαγιές μέσω εγκατάστασης καμερών και χρήσης αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης για την ανίχνευση καπνού ή φλόγας και δημιουργία συναγερμών.

Το περιεχόμενο του προγράμματος, παρουσίασαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο υπεύθυνος του έργου Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης, η υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου Βίκυ Καραπάνου, ενώ ο υπεύθυνος του «ΑΘΗΝΑ» Αθανάσιος Καλογεράς παρουσίασε τις τεχνικές ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.