Διπλές πρόσθετες αυξήσεις αναμένεται να έχουν 650.000 ασφαλισμένοι που λαμβάνουν συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ.

Αυτό θα γίνει λόγω του νέου τρόπου υπολογισµού της κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), αλλά και της επέκτασης αυτού του τρόπου και στις επικουρικές συντάξεις σύμφωνα με την εφημερίδα” Απογευματινή”. Mάλιστα το σχέδιο αλλαγών που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας και το οποίο θα καταθέσει στη Βουλή η υπουργός ∆όµνα Μιχαηλίδου το ερχόµενο φθινόπωρο θα περιλαμβάνει αυξήσεις από 15 έως 150 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 6 έως 65 ευρώ στις επικουρικές. Σύμφωνα µε το σχέδιο η κράτηση δεν θα αφορά όλο το ποσό. Τα ποσοστά κρατήσεων σήµερα ξεκινούν από 3% για συντάξεις 1.400-1.700 ευρώ και κλιµακώνονται προς τα πάνω ανά 3% έως 14%.
Οι κλίμακες

Η κράτηση θα γίνεται στο επιπλέον ποσό από τα 1.400 ευρώ. ∆ηλαδή, αν κάποιος συνταξιούχος παίρνει σύνταξη 1.500 η κράτηση του 3% θα γίνεται στα 100 ευρώ. Αυτός θα έχει αύξηση 42 ευρώ µηνιαίως. Στα 1.600 ευρώ έχει κράτηση 48 ευρώ και ούτω καθεξής. Επίσης, συνταξιούχος µε αρχική επικουρική 489 ευρώ παίρνει σήµερα 432 ευρώ και έχει µείωση λόγω ΕΑΣ 29 ευρώ. Με την κατάργηση της ΕΑΣ θα παίρνει 461 ευρώ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο είναι η ΕΑΣ να έχει 3 ή 4 κλίµακες και µε ποσοστά που θα ξεκινούν από 15% και θα καταλήγουν στο 25% ή στο 30%, αλλά το µεγαλύτερο µέρος της σύνταξης θα απαλλάσσεται της κράτησης.
Οι ελαφρύνσεις

Τονίζεται ότι η εισφορά επιβάλλεται σε συνταξιούχους ∆ηµοσίου, ΙΚΑ, Ταµείων ∆ΕΚΟ και τραπεζών, ΕΤΑΑ και ΝΑΤ, µε κύρια σύνταξη ή άθροισµα κύριων συντάξεων άνω των 1.400 ευρώ.

Η εισφορά αυτή στον ιδιωτικό τοµέα έχει ανασταλεί από το 2021. Αντίθετα, η ειδική ασφαλιστική εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους ΕΑΣ που επιβλήθηκε την 1/8/2010 παραµένει και καταβάλλεται κανονικά στον λογαριασµό του ΑΚΑΓΕ µε σκοπό την κάλυψη ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Στο νέο σύστηµα θα προβλεφθεί πλαφόν κρατήσεων ώστε κανείς συνταξιούχος να µην πληρώνει περισσότερα, αλλά αντίθετα να έχει ελάφρυνση από την κράτηση.