Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής μέσω της οποίας ζητεί τα μέλη του κοινοβουλίου να συμμετάσχουν στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης του Ειδικού Σώματος Ιατρών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

«Για εμάς, στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι πολύ σημαντικό να τύχει της απαιτούμενης ανταπόκρισης από την ιατρική κοινότητα η πρόσκληση, ώστε να ενισχύσουμε το ΚΕΠΑ», ανέφερε στην επιστολή της η κ. Μιχαηλίδου. «Προσβλέπω», κατέληξε στην επιστολή της η υπουργός Εργασίας, «στη συνδρομή σας, αλλά και όλων των μελών του Κοινοβουλίου. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να ενημερώσετε όλους του βουλευτές σχετικά με την πρόσκληση, ώστε με τη σειρά τους να την κοινοποιήσουν σε τυχόν ενδιαφερόμενους ιατρούς στις εκλογικές τους περιφέρειες».
Τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας συστάθηκαν το 2011 και αποτελούν τον βασικό φορέα πιστοποίησης αναπηρίας της πολιτείας. Από το 2011, λειτουργούσαν με έναν περιορισμένο αριθμό ιατρών, ο οποίος, με την πάροδο των ετών, συρρικνωνόταν. Το αποτέλεσμα ήταν να μην επαρκούν οι ιατροί για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μάλιστα, δεν προβλεπόταν καμία διαδικασία ένταξης νέων ιατρών.

Αυτό άλλαξε πρόσφατα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε στις αρχές Μαρτίου, προβλέποντας τόσο τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις ένταξης νέων γιατρών όσο και την προσθήκη νέων ιατρικών ειδικοτήτων.

Σε συνέχεια της ΚΥΑ, ο e-ΕΦΚΑ δημοσίευσε σχετική πρόσκληση, με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους ιατρούς να υποβάλουν αίτηση έως τις 26 Μαΐου 2024 για την ένταξή τους στο Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕΠΑ. Η πρόσκληση αφορά 700 νέες θέσεις ιατρών.

Στο Ε.Σ.Ι. μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε ιατρός, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής του. Έτσι, γίνονται δεκτοί τόσο δημόσιοι υπάλληλοι όσο και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η απασχόληση στα ΚΕΠΑ είναι παράλληλη με άλλες δραστηριότητές τους, ενώ ο προγραμματισμός των ραντεβού είναι ευέλικτος και βάσει της διαθεσιμότητας κάθε ιατρού.

Μάλιστα, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου τους, αύξησε πρόσφατα και τις αμοιβές των γιατρών, που υπολογίζονται ανά αξιολόγηση κατά 50%».