Έρχεται το τέλος για το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φαίνεται πως εξετάζει την αλλαγή του ωραρίου του νυχτερινού τιμολογίου προκειμένου να περιλαμβάνει τις μεσημβρινές ώρες έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος. Ωστόσο οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν οι μεσημβρινές ώρες θα ενταχθούν στο υφιστάμενο βραδινό ωράριο , ή αν θα αφαιρεθούν πλήρως οι ισχύουσες νυχτερινές ώρες μειωμένων χρεώσεων. Πάντως, το επικρατέστερο σενάριο φαίνεται πω είναι να εξαλειφθεί η βραδινή ζώνη.

Νυχτερινό τιμολόγιο: Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα το νυχτερινό τιμολόγιο έχει χειμερινό ωράριο το οποίο ισχύει από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου και το θερινό ωράριο το οποίο διαρκεί από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης επισημαίνεται πως για τους καταναλωτές στο διασυνδεδεμένο σύστημα, οι μειωμένες χρεώσεις στο χειμερινό ωράριο ισχύουν από τις 02:00 έως τις 08:00 και από τις 3μμ έως τις 5μμ. Ενώ η ζώνη των μειωμένων χρεώσεων για το θερινό ωράριο είναι ενιαία και εκτείνεται από τις 11μμ έως τις 7π.μ.

Σημειώνεται δε πως οι καταναλωτές που έχουν συμβατό μετρητή (διπλής εγγραφής) μπορούν να αποκτήσουν νυχτερινό τιμολόγιο.

Για να αλλάξει όμως το ωράριο των μειωμένων χρεώσεων, ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπεινα παρέμβει στο σύνολο των υποσταθμών στο δίκτυο διανομής (περίπου 250), προκειμένου να τροποποιηθούν οι χρόνοι στους οποίους αποστέλλεται ο ηλεκτρικός παλμός που ενεργοποιεί – απενεργοποιεί εναλλάξ την «ωριαία» και τη «νυχτερινή» μέτρηση. Μάλιστα το συνεργείο του Διαχειριστή θα πρέπει να παρέμβει επί τόπου στην πλειονότητα των υποσταθμών, αν και σε ορισμένους σταθμούς οι αλλαγές μπορούν να γίνουν από απόσταση.