Αυξημένα είναι τα εισοδήματα για υδραυλικούς, οδηγούς ταξί, δικηγόρους και για τους περισσότερους επαγγελματίες για το 2022 σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αναλυτικότερα:

Ηλεκτρολόγοι: Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 8.473 φυσικά πρόσωπα. Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα ανήλθε το 2022 στο ποσό των 32.635 ευρώ, έναντι 32.785 ευρώ το 2021.
Υδραυλικοί: Απασχολούνται 8.506 φυσικά πρόσωπα, με ακαθάριστο εισόδημα του 2022 29.463 έναντι 27.004 ευρώ το 2021.
Εκμεταλλευτές ταξί: Ανέρχονται σε 29.108 και τα ακαθάριστα έσοδα που δήλωσαν για το 2022 ανέρχονται στο ποσό των 16.281 ευρώ. Το 2021 είχαν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα 11.743 ευρώ.
Δικηγόροι: Ανέρχονται σε 35.967 και τα ακαθάριστα έσοδα του 2022 ανήλθαν στο ποσό 22.890 ευρώ, έναντι ακαθάριστα έσοδα ύψους 18.960 ευρώ το 2021
Γιατροί: Οι 23.471 γιατροί της κατηγορίας αυτής δήλωσαν το 2022 ακαθάριστα έσοδα 46.640 ευρώ έναντι 43.541 ευρώ το 2021.
Μαραγκοί: Οι 4.904 μαραγκοί δηλώνουν ακαθάριστα κέρδη 32.913 ευρώ εναντι 30.996 ευρώ το 2021