Τη Δευτέρα 22/4 και Τρίτη 23/4 επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Πατρών 5μελής αντιπροσωπεία του Κινεζικού Πανεπιστημίου Beijing University of Chemical Technology (BUCT) με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Καθ. WANG Feng, Κοσμήτορες Σχολών, Καθ. LIU Guangqing, Executive Dean of Institute of B&R Global Cooperation, Καθ. CAO Hui, College of Life Science and Technology, Καθ. LI Chengming, College of Material Science and Engineering, και επικεφαλής των διεθνών σχέσεων, Κα. ZHANG Wan.

Το Πανεπιστήμιο Χημικής Τεχνολογίας του Πεκίνου (BUCT) είναι ένα υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Κίνας που ιδρύθηκε το 1958 και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το Πανεπιστήμιο είναι μέρος του Project 211 και του Double First-Class Construction. Έχει συνολικά 14 σχολές (51 προπτυχιακά και 96 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών) στις οποίες φοιτούν 15.000 προπτυχιακοί και 6000 μεταπτυχιακοί φοιτητές (εκ των οποίων περίπου 1000 εκπονούν διδακτορικές διατριβές). Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και αρκετοί εξ αυτών έχουν γίνει αποδέκτες σημαντικών διεθνών & εθνικών βραβείων και διακρίσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου περιλαμβάνονται και 11 μέλη της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών. Το BUCT κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των Κινεζικών Πανεπιστημίων, προσελκύοντας από ανταγωνιστικά προγράμματα και τη βιομηχανία σημαντικούς πόρους.
Με το BUCT είχε υπογράψει το ΠΠ από το 2018 Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) το οποίο έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς όσον αφορά επιτυχή κοινά ερευνητικά έργα, κοινές ερευνητικές συνεργασίες και δημοσιεύσεις, ανταλλαγή φοιτητών και μελών ΔΕΠ, συν-διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, κ.α. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας και η περαιτέρω ενδυνάμωση και ενίσχυση των διμερών, κοινών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών με προφανή οφέλη για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στην κεντρική συνάντηση της Τρίτης 23/4 έγιναν παρουσιάσεις των δύο Πανεπιστημίων, αντίστοιχα του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Καθ. Διον. Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και του BUCT από τον Αντιπρόεδρο Καθ. Feng Wang, της Πολυτεχνικής Σχολής από τον Κοσμήτορα Καθ. Νικ. Αβούρη, του Τμ. Χημικών Μηχανικών από τον Πρόεδρο Καθ. Αλέξ. Κατσαούνη και του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων από το Διευθυντή Καθ. Χρυσ. Στύλιο, ενώ ακολούθησε συζήτηση επί θεμάτων εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας, και τέλος υπογραφή ενός σχεδίου MoU. Παρευρέθηκαν επίσης και συμμετείχαν με παρεμβάσεις ο Καθ. Βασ. Βασιλειάδης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής, ο Καθ. Ευστ. Μπούσιας, Διευθυντής ΠΜΣ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, ο Καθ. Χρ. Παρασκευά, Τμ. Χημικών Μηχανικών και ο Καθ. Ευάγγ. Παπαδάκης, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, πρόσωπο επικοινωνίας του συγκεκριμένου MoU.