Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 θα καταβληθεί το ποσό των 37.418.964,36 ευρώ σε 76.829 εργατοτεχνίτες οικοδόμους για Αδειοδωρόσημο Πάσχα 2024 όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του ο e-ΕΦΚΑ.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων.

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού μπορούν να τα δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr (επιλογή-& Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες-& Μισθωτοί -& Ατομικά Στοιχεία), είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (www.gov.gr).