Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στη σημερινή της συνεδρίαση 233/23-4-2024 και αφού έλαβε γνώση των γεγονότων που έλαβαν χώρα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, όπου ομάδα φοιτητών προπηλάκισε τον κ. Πρόεδρο του Τμήματος, διαμαρτυρόμενη για την κλήση σε ακρόαση φοιτητών που συμμετείχαν στις πρόσφατες καταλήψεις δηλώνει τα εξής:

Η Σύγκλητος καταδικάζει ανεπιφύλακτα την άσκηση σωματικής και λεκτικής βίας κατά του κ. Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας. Αυτές οι ενέργειες δεν έχουν θέση στο Πανεπιστήμιο μας.

Ιδιαίτερα για το θέμα κλήσης σε ακρόαση φοιτητών που συμμετείχαν στις καταλήψεις, ο κ. Πρόεδρος έχει το απόλυτο δικαίωμα και ευθύνη, υπερασπιζόμενος το Δημόσιο Πανεπιστήμιο από πράξεις παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, όπως οι καταλήψεις, να κάνει τις νόμιμες ενέργειες και, αν διαπιστώσει παραβίαση του νόμου και του κανονισμού, να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις.

Να σημειωθεί σχετικά ότι η Σύγκλητος, κατά τη διάρκεια των καταλήψεων, είχε δηλώσει ότι "Η παρεμπόδιση της λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου, είναι πράξη παράνομη, η οποία στηρίζει τα επιχειρήματα όσων συστηματικά το δυσφημούν και το υποβαθμίζουν”.