Ένα ακόμη σημαντικό έργο που θα συμβάλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση τεσσάρων οικισμών του Δήμου Ερυμάνθου και στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, μέσω ήπιων και αρμονικά συνυφασμένων με το περιβάλλον, παρεμβάσεων, δρομολόγησε η δημοτική Αρχή.

Συγκεκριμένα, πρόσφατα υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ερυμάνθου, Θόδωρο Μπαρή και τον ανάδοχο του έργου η σύμβαση για τις «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου», προϋπολογισμού 364.873,65€.

Το έργο αφορά στους οικισμούς, Γάλαρου, Κοινότητας Αγ. Βαρβάρας, Κουμπερίου, Κοινότητας Δροσιάς, Αλεποχωρίου, Κοινότητας Αλεποχωρίου και Ροδιάς, Κοινότητας Καλάνιστρας.

Οι εργασίες της ανάπλασης προβλέπουν την διαμόρφωση μικρών πλατειών ή άλλων κοινόχρηστων χώρων (βρύσες) που θα  καλύψουν τις ανάγκες για χώρους αναψυχής και πολλαπλής λειτουργίας και θα αποτελέσουν παράλληλα, σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

Ανά οικισμό οι κύριες εργασίες αφορούν:

-Στον Γάλαρο προβλέπεται η διαμόρφωση μικρής πλατείας. Θα γίνει επίστρωση με λίθινες πλάκες τοπικής προέλευσης όμοιου τύπου και απόχρωσης με τις παρακείμενες πέτρινες κατασκευές και οικίες, ενώ προβλέπεται ακόμη, κατασκευή ενότητας κρήνης από πέτρινο τοίχο με φυσική πέτρα και δύο βρύσες ορειχάλκινες παραδοσιακού τύπου, κυκλικά παρτέρια με πέτρινα πεζούλια με παράλληλη χρήση ως καθιστικά και επιπλέον δενδροφύτευση, εξοπλισμός με παγκάκια παραδοσιακού σχεδίου καθώς και πέτρινους καθιστικούς πάγκους. Ακόμη, θα τοποθετηθούν κάδοι και φωτιστικά σώματα παραδοσιακού τύπου. Τέλος η πλατεία επικοινωνεί με τον παρακείμενο δρόμο με δύο εισόδους με διαμορφωμένα πλατύσκαλα και μικρή ράμπα για την πρόσβαση των πολιτών με κινητικά προβλήματα.

-Στο Κούμπερι προβλέπεται η ήπια διαμόρφωση και κυρίως η αισθητική αναβάθμιση της υφιστάμενης πλατείας Κοιμήσεως της Θεοτόκου καθώς και η αξιοποίηση παρακείμενου μικρού πλατώματος, με τρόπο ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί τις διάφορες περιοδικές δραστηριότητες αλλά και να αποτελέσει έναν ελκυστικό και ασφαλή χώρο καθημερινής αναψυχής για τους κατοίκους. Για το σκοπό αυτό αντικαθίσταται η πεπαλαιωμένη περίφραξη με πέτρινες κολόνες, ενώ ο χώρος της πλατείας πλακοστρώνεται με ακανόνιστη πέτρα ίδιας προέλευσης και παρόμοιας απόχρωσης και διαμορφώνεται και μικρός χώρος πρασίνου.

Ο εξοπλισμός των χώρων περιλαμβάνει πέτρινους καθιστικούς πάγκους και παραδοσιακά παγκάκια, ξύλινη πέργκολα σε τμήμα της πλατείας, τους απαραίτητους κάδους και κιάλια μακρινής θέασης, καθώς και νέα φωτιστικά.

-Στο Αλεποχώρι η ανάπλαση εστιάζεται στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, το οποίο θα αναβαθμιστεί αισθητικά με ήπιο τρόπο και με φυσικά υλικά της περιοχής έτσι ώστε να ταιριάζει με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και εν γένει με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνονται, στις δύο πλευρές του δρόμου και έμπροσθεν του δημοτικού καταστήματος πλακόστρωτα πεζοδρόμια κυκλοφορίας πεζών, ολοκληρώνεται η ανάπλαση της υφιστάμενης βρύσης,  και συνδέεται ο χώρος του ηρώου με την πέτρινη δεξαμενή. Επίσης προβλέπεται η πλακόστρωση δύο κάθετων μικρών εσωτερικών δρόμων και η αισθητική αναβάθμιση της υφιστάμενης στάσης.  Όλες οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως πέτρινες κατασκευές ή πλακοστρώσεις με φυσική πέτρα της περιοχής και με την χαρακτηριστική τεχνοτροπία που έχει προσδώσει το χρώμα και τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Δημιουργούνται μικρά παρτέρια πρασίνου - δενδροφύτευσης και εξοπλίζονται οι χώροι με καθιστικούς πάγκους ή παγκάκια και τους απαραίτητους κάδους.  Όλοι οι χώροι φωτίζονται με παραδοσιακού τύπου φωτιστικά σώματα.

-Στη Ροδιά αναπλάθονται οι δύο μικροί κοινόχρηστοι χώροι επί του δρόμου στο κέντρο του οικισμού, δηλαδή οι βρύσες με την δεξαμενή και το απέναντι αδιαμόρφωτο πλάτωμα.  Η ανάπλαση είναι ήπιας μορφής και περιλαμβάνει πλακόστρωση των δύο χώρων με λίθινες ακανόνιστες πλάκες, επένδυση των υφιστάμενων υποδομών με φυσική πέτρα ορθογωνικής διατομής, κατασκευή πέτρινης μάντρας και τοίχου αντιστήριξης του πρανούς με συρματοκιβώτια στο μικρό πλάτωμα. Κατασκευάζεται ξύλινη πέργολα στη θέση των βρυσών και τοποθετείται ο απαραίτητος εξοπλισμός δηλαδή παγκάκια παραδοσιακού τύπου, κάδοι και τα απαραίτητα φωτιστικά σώματα επί στύλου. Επισκευάζεται και ολοκληρώνεται το υφιστάμενο τεχνικό απορροής των βρυσών / υπερχείλισης, ενώ τέλος διαμορφώνεται μικρός χώρος πρασίνου. 

Θ. ΜΠΑΡΗΣ: Λειτουργικοί, φιλικοί και ελκυστικοί χώροι

«Σκοπός του έργου είναι η ποιοτική αναβάθμιση - διαμόρφωση και η απόδοση στους πολίτες ελκυστικών και φιλικών προς το περιβάλλον κοινόχρηστων χώρων σε διάφορους οικισμούς του Δήμου μας. Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις που θα αναδείξουν την ιστορικότητα της περιοχής και την παραδοσιακή της φυσιογνωμία και θα αναβαθμίσουν την ποιότητας ζωής των κατοίκων, προσελκύοντας παράλληλα, επισκέπτες. Οι νέοι χώροι που θα δημιουργηθούν θα είναι πολυλειτουργικοί και ελκυστικοί, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους συνδημότες μας, ενώ αναμένεται παράλληλα να ενισχύσουν την ιστορική μνήμη, την τοπική ιστορία και πολιτισμό», δήλωσε αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος, Θόδωρος Μπαρής.