Ο Σύλλογος ∆ικαστικών Υπαλλήλων Πάτρας εξήγγειλε απεργία για τις 24 Απριλίου µε απαίτηση την απόσυρση του νοµοσχεδίου που «καταργεί 113 δικαστικές υπηρεσίες από τον χάρτη».

Το πλαίσιο των αιτηµάτων που θέτουν σε ανακοίνωσή τους ο πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος ∆αραµούσκας και η γενική γραµµατέας Τρισεύγενη Πετρούτσου έχει ως εξής: «1. Όχι στην κατάργηση και συγχώνευση των δικαστικών υπηρεσιών 2. Άµεσες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων 3. Αύξηση των αποδοχών των δικαστικών υπαλλήλων 4. Επαναθεσµοθέτηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών».