Το εορταστικό ωράριο που προτείνεται για την Μεγάλη Εβδομάδα είναι το εξής:


Ειδικά την Μεγάλη Παρασκευή 03/05/2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 435/76, απαγορεύεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων πριν τις 13.00. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τη πιστή τήρηση του ωραρίου την συγκεκριμένη ημέρα προς αποφυγή επιβολής προστίμων.

Καλούμε τους καταναλωτές με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα