Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της
Προέδρου του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας κας Σταυρούλας Παναγοπούλου - Νικολάου με τον Δήμαρχο
Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο στον Δήμο Αιγιαλείας.

Στη συνάντηση η Πρόεδρος του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Π.Δ.Ε. κα Σταυρούλα
Παναγοπούλου-Νικολάου παρουσίασε τις πολύπλευρες δράσεις του φορέα
για τη στήριξη των εργαζομένων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων σε επίπεδο Περιφέρειας, δίνοντας έμφαση στην πρωτοβουλία
υλοποίησης του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια
προσφέροντας υπηρεσίες διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά
εργασίας, αλλά και έγκυρης νομικής πληροφόρησης σε θέματα ασφαλιστικά,
κερδίζοντας την ευρύτερη αποδοχή των τοπικών κοινωνιών.
Ιδιαίτερα δε, τα τελευταία χρόνια οι νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο των
εργασιακών σχέσεων αλλά και της κοινωνικής ασφάλισης είναι πολυάριθμες
και σύνθετες ως προς το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής τους
καθιστώντας επιτακτική τη συνεχή υποστήριξη των εργαζομένων και των
ανέργων.

Ο Δήμαρχος κ. Δ. Καλογερόπουλος εκδήλωσε ενδιαφέρον για συνεργασία
μεταξύ του Δήμου και του Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ ΠΔΕ και
συμφωνήθηκε από κοινού η διερεύνηση πεδίων συνεργασίας προς όφελος
των δημοτών του Δήμου Αιγιαλείας.