Η σφοδρότητα και η ταχύτητα με την οποίαν διαπνέονται οι υποψήφιοι για Ευρωβουλευτές δεν περιγράφεται! Αδιάλειπτες κινήσεις και ομιλίες με το πρόσχημα ότι πρέπει να αλλάξουμεν την Ευρώπην! Τι αλλαγή σκοπεύουν να κάμουν δεν αναφέρεται από κανέναν. Ούτε από τους υποψηφίους ατομικώς ούτε από τα Κόμματα στα οποία ανήκουν. Ο πρώτος στόχος είναι να συμπεριληφθούν στους καταλόγους των Κομμάτων και για την πράξη αυτήν τα μέσα είναι αναρίθμητα! Ο δεύτερος είναι η επιτυχία και εδώ ο αγώνας είναι ασταμάτητος και δη επί δύο μήνες φέτος προεκλογικής περιόδου!! Αυτονόητον ότι η Δημοσία Διοίκηση αλλά και οι μεγάλοι φορείς θα περιέλθουν στο έσχατον σημείον δράσεως σε βάρος του πολίτη και φυσικά του Δημοσίου.

Η Ευρώπη λέγεται και «Γηραιά ‘Ήπειρος» άρα επί έτη διατηρείται ως έχει. Επομένως τι αλλαγές θα κάμουν οι «ελπιδοφόροι» σωτήρες; Τυχόν αλλαγές αν θέλουν είναι να έχουν υπεύθυνην γνώμην για τα ΕυρωπαΪκά θέματα και να την εκφράζουν ευθέως, ανεξαρτήτως από την θέση του Κόμματός τους! Είναι δυνατόν αυτό; Φυσικά όχι. Επομένως τι φωνάζουν ότι κατέρχονται για να στηρίξουν μίαν Ευρώπην διαφορετικήν. Ανακριβές. Ό,τι προστάξει το Κόμμα!!!

Και θέτομεν ορισμένες απόψεις.

Ακρίβεια. Η υπάρχουσα ακρίβεια η οποία μαστίζει δεινώς την Ελλάδα προέρχεται από λάθη της Ευρώπης; Θα το διακηρύξετε αυτό στο Ευρωκοινοβούλιον ευθέως άνευ γνώμης του Κόμματός σας όσοι εκλεγείτε; Η σύμπλευση ή η υποταγή της Ευρώπης στην θέληση της Αμερικής να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας έφερε την ακρίβειαν. Απαγορέυσαμεν την εισαγωγήν πετρελαίου, απαγορεύσαμεν την προμήθειαν φυσικού αερίου, απαγορεύσαμεν κάθε συναλλαγήν με την Ρωσίαν, τώρα ψάχομεν για πετρέλαιον και για φυσικόν αέριον από τα άκρα της Γης. Αν δεν υπήρχεν αυτή η κύρωση την οποίαν καπηλεύθηκαν και καπηλεύονται μαυραγορίτες έμποροι τα αγαθά θα ήταν στις τιμές που τα γνωρίζαμεν. Θα φωνάξετε να αρθούν τα μέτρα όταν καταστείτε Ευρωβουλευτής έστω και αν είσθε η μοναδική φωνή;;

Αύξηση επιτοκίων. Άμεση λυπηρή οικονομική συνέπεια της ακρίβειας είναι η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. Οι δανειλήπτες υπέστησαν δεινήν αφαίμαξη από τις Τράπεζες οι οποίες σε δύο έτη περίπου εισέπραξαν 100 Δισεκ. Ευρώ!! Και οι Έλληνες φυσικά «ξεπουλιάστηκαν»!!! Θα φωνάξετε για μείωση των επιτοκίων::::

Εξοπλισμοί: Την τελευταίαν διετίαν παρατηρείται κινητικότητα ως προς το θέμα των εξοπλισμών; Υπάρχει κίνδυνος; Και από πού προέρχεται για την Ευρώπην;;; Επαναλαμβάνω την επισήμανση του Γ Ουάσιγκτον προς τους συνεργάτες του. «Προσέχετε την Ευρώπην γιατί οι χώρες της είναι διαρκώς σε πολέμους»!!!!

ΝΑΤΟ: Ο στρατιωτικός αυτός οργανισμός δεν είναι αμιγώς Ευρωπαϊκός. Κυριαρχείται από την αμερικήν και χρησιμοποιεί την άβουλην Ευρώπην ως μέσον δράσεώς του! Εσχάτως μάθαμε ότι θέλει να εξασφαλίσει 100 Δισεκ. Ευρώ για τις ανάγκες του πολέμου της Ουκρανίας!! Τέτοιος πόλεμος δεν έχει κηρυχθεί μεταξύ των χωρών της Ευρώπης! Γιατί να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι και της Ελλάδος;; Πως θα αντιμετωπίσετε το θέμα τώρα που θα πάτε στην Ευρωβουλήν;;;;; Θα προτείνετε έναν αμιγώς ΕυρωπαΪκόν στρατιωτικόν οργανισμόν;;

Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει οι Ευρωβουλευτές να αντιμετωπίσουν μόνοι τους ανεξαρτήτως της θέσεως του Κόμματος που ανήκουν. (Εμφαντικώς ανεφέραμεν τα ανωτέρω). Θα το πράξουν αυτό; ΟΧΙ. Γιατί υπακούουν τυφλώς στην γραμμήν του Κόμματος. Δεν αντελήφθηκαν ότι η Ελλάδα θα ψηφίσει για εκπροσώπους της στην Ευρώπην και όχι το κάθε πολιτικόν κόμμα!

Και για να υπάρχει στοιχειώδης δυνατότητα και γνώση των Ευρωπαϊκών θεμάτων, έπρεπε να υπήρχε σύντομη δοκιμή ικανότητος λήψεως αυτού του αξιώματος. (Σχετικά αναφέρομεν και για τους Έλληνες Βουλευτές σε υπό έκδοση βιβλίον μας).

Θα διερωτηθείτε ότι αυτά είναι εξωπραγματικά και μη εφαρμόσιμα! Και δυνατά είναι και εφαρμόσιμα αν οι βουλευτές εψήφιζαν όπως στην Αθηναϊκήν Δημοκρατίαν. Αλλά πόσοι έχουν γνώση αυτού του θεσμού;;; Είμεθα γνώστες της Ελληνικής Ιστορίας;

Γνωρίζομεν ότι το μέλλον εκάστου Κράτους εξαρτάται αμεσότατα από την γνώση της Ιστορίας του;