Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Χατζηγεωργίου, διοργανώνουν e-learning Θερινό Σχολείο με θέμα "Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές & Τεχνικά έργα" (NDSS2024).

Η διάρκειά του εν λόγω Θερινού Σχολείου θα είναι δύο εβδομάδες, από 08 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2024 και θα διεξαχθεί με την μέθοδο σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπου η φυσική παρουσία ΔΕΝ απαιτείται.

Για την διεξαγωγή του εξασφαλίστηκε η συμμετοχή διακεκριμένων Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι θα παρουσιάσουν όλες οι τελευταίες τάσεις που αφορούν σε φυσικούς, βιολογικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, καθώς και στην επίδραση αυτών στα τεχνικά έργα και σε όλες τις φάσεις που τα διέπουν, προσεγγίζοντας τα ζητήματα αυτά επιστημονικά αλλά και κοινωνικά.

Το Θερινό Σχολείο μπορούν να παρακολουθήσουν Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικοί και άλλοι Ερευνητές και γενικά Μηχανικοί, Επιστήμονες, Επαγγελματίες και Εθελοντές που ενδιαφέρονται για θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές, βιολογικές, ανθρωπογενείς καταστροφές και την Πολιτική Προστασία.

Για Δηλώσεις Συμμετοχής πιέστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου: https://sst.eap.gr/ndss/