Την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, μέσω των νέων εμπορικών διαδρόμων που συνδέουν τη Βαλτική με τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο Πέλαγος, ανέδειξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, κατά την τοποθέτησή του στο επιχειρηματικό φόρουμ της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι οι παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες Μεταφορών Ανατολής – Δύσης θα πρέπει να εξισορροπούνται από τις ροές Βορρά – Νότου.

«Η Ελλάδα συνεργάζεται με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο του Διαδρόμου BBA και της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, αναβιώνοντας το σχέδιο Sea2Sea και την επέκτασή του στη Ρουμανία», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί υψίστης σημασίας η ανάπτυξη της υποδομής για αυτές τις συνδέσεις.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι αποτελεί προϋπόθεση να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις υποδομές και την καινοτομία, όπως επίσης να παρασχεθούν κίνητρα για ΣΔΙΤ και την ανάπτυξη νέων εργαλείων.

«Στην τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικές διατάξεις για αυτά τα έργα. Και θα πρέπει να υποστηριχθεί η σύσταση επιχειρήσεων από κοινού για την περάτωσή τους. Αυτός είναι ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου Sea2Sea, το οποίο αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση», κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.