Παρασκευή 15/02/13
ώρα 8:00 μ.μ.
Σαρανταπόρου 20, τηλ: 2610 451 790
Είσοδος ελεύθερη
Καφενείο συζητήσεων και
αναζητήσεων με θέμα:
«Τι μάθαμε στα 20 χρόνια
συνεργασίας, εκπαίδευσης και εποπτείας από τον
δάσκαλο Αλέξανδρο Κοσμόπουλο».
Πρωταγωνιστές: στελέχη της
«ΠΡΟΤΑΣΗΣ» και συνεργάτες.